AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Spirituální medicína a Kraniosakrální terapie

Meduňka |

Tuto účinnou metodu nám představuje Zdeňka Ocelíková, kraniosakrální terapeutka zabývající se spirituální a kauzální medicínou a také lymfatickými ručními masážemi,

Z. Ocelíková působí v Praze v terapeutickém centru Aktip na Vinohradech a v Centru integrované medicíny na Smíchově, kam se také můžete objednat. Kontakty a více podrobností najdete na jejích stránkách www.terapie-masaze.cz, telefon je 602 748 729.

Jak přistupuje ke klientům?
Na fotografii autorka článku, terapeutka Zdenka Ocelíková
V přístupu ke klientům respektuji jejich individualitu a přání v rámci mojí profese. Řídím se tím, co vnímám rukama a vnitřním zrakem a dělám přesně to, co je potřeba, tak, aby se „věci“ hnuly správným směrem. V praxi využívám znalosti ze studií, osobní zkušenosti a především vrozené vlohy. Moje metody jsou jemné, a přesto účinné, jde mi o to, aby se u mě klient cítil příjemně a v bezpečí, odpočinul si na těle i na duši a viděl výsledky.

Čeho si ceníte v životě?
V životě a vztazích si cením čistoty v úmyslech, slovech a činech, upřímného úsměvu, laskavého slova, velkého srdce, moudrých názorů, pokory a úcty k přírodě, zdravé sebedůvěry, odvahy vzít život do svých rukou, přijmout jeho výzvy a pracovat na sobě.

V čem spočívá smysl vaší práce?
Smyslem mojí práce je pomoci lidem k harmonii těla a duše, k lepšímu zdraví a zkvalitnění života do maximální možné míry, do které jej lze ovlivnit. Metody, kterými se zabývám jako terapeutka, využívám i jako klientka a vděčím jim za navrácení zdraví a rovnováhy v kritických obdobích mého života. Na vlastní kůži vím, že mají nejen relaxační efekt, což pocítíte hned, ale při pravidelném docházení vám detoxikují tělo i mysl, celkově vás zharmonizují, odstraní stres i jeho důsledky a co je nejdůležitější - především nastolí samoléčebný proces v moudrém systému vašeho těla, který nám dala do vínku Matka Příroda. O jakých metodách hovořím? O spirituální medicíně, o kraniosakrální terapii a o lymfatických masážích, které nejen poskytuji, ale také pravidelně využívám.

Co to vlastně je spirituální medicína?
Spirituální medicína, čili duchovní medicína, je metoda založená na léčení a pozvedání duše a současně na vyléčení těla skrze ducha. Mám s ní ty nejlepší výsledky jako klientka i jako terapeutka. Jde o velmi užitečný, dlouhodobě účinný a blahodárně působící postup a souhrn alternativních metod vycházejících z přírody, ze starobylého vědění i z nejnovějších vědeckých poznatků. Můžeme i naopak skrze tělo léčit duši. Ideální je však obojí propojit, neboť tělo a duše jsou spojené nádoby a jak známo, jedno má vliv na druhé. Z tohoto důvodu je užitečné využívat více typů terapií podle toho, co vám vyhovuje a pravidelně chodit na procházky do přírody, která nám dává energii, z níž vzešlo naše tělo.

Co to je kraniosakrální terapie a jak nám pomáhá?
Jednou z hlavních metod spirituální medicíny, kterou se zabývám a která splňuje všechna uvedená kritéria, je kraniosakrální terapie. Tuto metodu jsem před časem nazvala zázračnou, protože mi pomohla v kritickém období mého života skutečně zázračně a díky ní jsem neskončila v invalidním důchodu, ale naopak se těším pevnému zdraví, ačkoli nade mnou v určitém období mého života lékaři lámali hůl. Od té doby slýchám výraz „zázračná metoda“ i od svých klientů, kterým pomohla podobně jako v minulosti mě. Léčí tělo i duši a kromě odstranění potíží a bolestí probouzí v člověku vnitřní pochopení jejich příčin a také duchovní růst a vědomí.

Na jakém principu pracuje kraniosakrální terapie?
Děje se to skrze vyladění centrální nervové soustavy, která komunikuje s naším nadvědomím i podvědomím a současně i se všemi pochody v našem těle a je komunikačním pojítkem mezi duší, tělem, myslí a emocemi. V podvědomí máme uložená traumata z dob nedávných, ale i z dob dávno minulých a z dětství, a ta mohou stále ovlivňovat kvalitu našeho současného života, dokud je z našeho biopole neuvolníme a nepřeprogramujeme. Nervová soustava je oživována elektrickou energií a naše energetické biopole se může napojovat na vnější vlivy a na ostatní lidi a situace naším vědomým i podvědomým přičiněním, přičemž podvědomí spustí reakci na základě chybného programu, který jsme zvyklí používat, aniž si to uvědomujeme, a to ve svém důsledku může mít destruktivní účinky na stav našeho zdraví i psychiky. Kraniosakrální terapie pomáhá organismu k jeho vyladění a k nastolení samoléčebného procesu těla i duše. Je to jako když vyčistíte počítač od virů a nainstalujete do něj antivirový program, který vašemu tělu a emocím neumožní nadále používat reakce, které vám škodí, protože je včas identifikuje jako viry. Tím se uvolní nejen psychické a emocionální bloky, ale ve většině případů také fyzické potíže. Kraniosakrální terapie kromě toho spouští mechanismy, které nám otvírají dveře k uvědomění si příčin našich potíží a k rozšiřování našeho vědomí.

Je tato metoda bezpečná a je také účinná?
Kraniosakrální terapie je metoda bezpečná, bezbolestná, velmi příjemná, relaxační i ozdravná. Je vhodná i pro děti. Působí blahodárně a léčivě na velmi široké spektrum nejrůznějších bolestí a potíží fyzických i psychických, všude tam, kde klasická medicína narazí na svoje hranice a kde se její léčení dostane do slepé uličky. Kontraindikací je nedoléčená mozková příhoda, úrazy či operace, zejména hlavy a páteře. Po doléčení za několik měsíců je naopak v rekonvalescenci velmi vhodné nasadit kraniosakrální ošetření.

Jak ošetření touto metodou probíhá?
Ošetření je bezbolestné, příjemné, neinvazivní a bez rizika. Nejedná se o manipulaci. Klient leží na lehátku v pohodlném oblečení, může mít zavřené oči a může mlčet nebo vyprávět svůj příběh. Terapeut pracuje na jeho fyzickém těle jemnými doteky za účelem diagnózy a korekce kraniosakrálního rytmu (pulzace mozkomíšního moku) a také na jeho jemněhmotných tělech a fasciích jemnými doteky či bezdotykově. Mezi tím reaguje na klientovo vyprávění usměrňujícími dotazy a sleduje přitom změny kraniosakrálního rytmu. V průběhu ošetření kraniosakrální terapií čistím také kompletně celý energetický systému klienta.

Odkud se vzala kraniosakrální terapie?
Jde o metodu, která původně vychází z klasické osteopatie – nauka o bolesti kostí. „Cranium“ je v překladu z latiny lebka a „os sacrum“ je kost křížová, odtud počeštěný název kraniosakrální terapie. V lebce je uložen mozek a v páteři mícha. Obojí plave v mozkomíšním moku, který má svůj vlastní puls nezávislý na srdečním tepu či dechu. Srdeční tep a náš dech je naopak podřízen kraniosakrálnímu pulsu či rytmu, jehož korekcí můžeme právě i z tohoto důvodu ovlivnit všechny pochody v těle. Kraniosakrální rytmus umí zkušený a vnímavý terapeut diagnostikovat a korigovat kdekoli na těle. Někdy bývá tento rytmus nazývám pulsací naší mysli.
Tvůrcem kraniosakrální terapie je neurochirurg doktor John E. Upledger a v zahraničí je dnes tato metoda čím dál častěji součástí medicínského vzdělání na vysokých školách. V České republice je zatím posuzována jako metoda alternativní medicíny a jako taková je provozována mimo klasická zdravotní zařízení a mimo zdravotní pojišťění.

Somatoemocionální uvolnění jako součást kraniosakrální terapie
Kúra ošetření kraniosakrální terapií tedy pomáhá odstraňovat bolesti, stres a nejrůznější potíže. Současně ale také spouští somatoemocionální uvolnění skrze pochopení příčiny těchto našich potíží. To je nesmírně užitečné a blahodárné zejména proto, že odstraněním příčiny se potíže nebudou již nikdy opakovat. Somatoemocionální uvolnění je součástí ošetření kraniosakrální terapií a klient toto uvolnění pocítí buď spontánně formou náhlého vnuknutí pravdy a jasného řešení v průběhu ošetření. Rozvolní a rozplynou se energetické cysty, tedy místa na těle, kde si organizmus uložil prožité psychické trauma, díky němuž máme fyzické a nebo i psychické potíže. Při uvolnění této energetické cysty, která není běžně vidět očima a terapeut ji vnímá citlivým pohmatem, klient často překvapeně reaguje větou: „To je snad zázrak, mě ta bolest teď přešla jako mávnutím proutku.“ Nebo větou: „Už to mám! Přišel jsem na řešení svého problému.“ „Náhle jsem si uvědomil příčinu a souvislosti.“  K těmto spontánním uvolněním dojde někdy jen fyzickým ošetřením kraniosakrální terapií, ale někdy je potřeba s klientem v průběhu terapie o problému hovořit.

                                                                     Z. Ocelíková

http://www.mojemedunka.cz/

AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 565
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > Publikace > Spirituální medicína a Kraniosakrální terapie

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR