AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Šestý smysl - naslouchejte mu!

http://wicca29.blog.cz, rubrika Čtení pro ženy | 8. února 2008 v 22:13

Znáte to. Někam se chystáte, něco děláte. Najednou vám jakýsi vnitřní hlas našeptává, ať se do toho raději nepouštíte. Zaženete ho a pak se ukáže, že to, co vám našeptával, byla pravda. Vy jste to přece tušili! Každý má vrozenou jistou vnitřní moudrost a dokonalost. Stačí se k ní propracovat!

Co se to děje v našem mozku, když se musíme rychle rozhodnout a nemáme čas přemýšlet? Jak je možné, že znalec umění rozpozná na první pohled padělek, který neodhalily ani komplikované testy? Jak se stane, že…? Odpověď zní: Intuice. Obyčejně ji vysvětlujeme jako hlas, zvuk nebo pocit, který nám v rozhodujících momentech života radí, co máme dělat. Internetová encyklopedie Wikipedie píše o intuici jako o "duchovní schopnosti, která neříká proč, ale jen ukazuje výslednou odpověď. Intuice člověku sděluje, co má udělat, nikdy mu ale nevysvětluje, proč tak má jednat". Svým způsobem je možné chápat intuici jako předvídání budoucnosti i jako instinkt. Intuice, chceteli česky řečeno tušení, je silná a nevysvětlitelná. Ženy ji dost často označují jako šestý smysl, muži zase jako dobrý odhad nebo instinkt, který cítí. Odborníci tvrdí, že intuici máme všichni. Je pořád s námi. Funguje ať chceme nebo ne. Potíž je v tom, že ne všichni její hlas slyšíme a bereme dost vážně. Proč bychom to měli začít dělat?

Záchranná berlička?

Zvoní vám telefon. Aniž byste se podívali na displej, něco vám říká, že to bude Dana. Je to Dana! Nebo: Jdete po ulici a myslíte na Lenku. Jen co si na ni vzpomenete, za rohem do ní vrazíte. Jak je to možné? "Za to, že jste ,intuitivně´ zaslechli volání Dany, když vytáčela vaše telefonní číslo a že jste ,intuitivně´ vycítili přítomnost Lenky, může mozek. "Dana mačká telefonní displej. Lenka jde po ulici. Mozek jim pracuje a občas je dokonce koncentrován, takže vysílá signály a myšlenky, z nichž sem tam nějaká má průraznost a lze ji docela snadno detekovat a rozluštit. A vy, tedy váš mozek, ještě přesněji ty zázračné možnosti softwarově ukryté v podvědomí vašeho mozku to všechno vnímají," popisuje hudebník a publicista Vlastimil Marek. Intuici pěstuje od svých 21 let, kdy začal malovat, hrát na hudební nástroje a dozvěděl se, že k racionálním činnostem je dobré dělat i ty iracionální, protože jedině tak udrží v rovnováze obě složky osobnosti. "Běžně vědomě užíváme jen několik procent kapacity mysli. Už ale víme, že někde v podvědomých vrstvách mozku leží odpovědi na všechny otázky. Tam jsou všechny informace a všechna správná okamžitá řešení. Zbývá jen drobnost - najít k nim přístup." Za posledních pár let, kdy existuje pomocí magnetické rezonance možnost nahlédnout do mozku, bylo prokázáno, že člověk běžně funguje jen z osmi procent. Ostatních dvaadevadesát procent toho, co řídí naše chování a jednání, ovládá podvědomí - tedy intuice. Tuhle svou vnitřní moudrost v sobě nosíme odmalička, potíž je v tom, že jak dospíváme, zapomínáme s ní pracovat: "Mozek člověka se sice vyvíjí během prvního roku života a emočně i následujících sedm let, ovšem ,dospívá´ až kolem jedenadvacátého roku. Rádce v podobě intuice máme k dispozici neustále, ale s tím, jak člověk ,roste´ a je vzděláván vnějšími autoritami, zapomíná na možnost se s ním poradit." Intuici přesto občas využíváme, aniž si to uvědomujeme. Ty chvíle jsou totiž tak nenápadné, že nepozorovány zapadnou mezi běžné události všedního dne. Čím víc je Vlastimil Marek starší, tím víc se intuici snaží naslouchat. Slouží mu k orientaci ve světě i v sobě samém: "Intuice mi radí, jestli se mám setkat s tímto nebo oním člověkem, nebo jestli se mám vydat na složitou cestu vlakem do místa nepřesně domluvené přednášky. Intuitivně si kupuji některé časopisy či noviny, abych v nich vzápětí našel článek, o kterém jsem ještě ani nevěděl, že je moc zajímavý a právě v tu chvíli je potřebný. Intuitivně někdy zrychlím na eskalátoru metra a stihnu nastoupit, právě když se ,dveře zavírají´ a vzápětí stihnu ještě další přestup. Intuitivně si dávám někdy v bufetu jídlo, které bych si jinak nedal, ale ten den si o něj tělo řekne. Intuitivně také vedu své přednášky."

Intuice: Jen když hrozí průšvih?

MUDr. Radana Kupfová pořádá kurzy rozvoje tvořivosti a intuice. O tom, že bude pracovat s intuicí, rozhodl prý její intuitivní pocit. Pomáhá jí údajně ve vztazích i v ryze praktických záležitostech. Říká, že na vnitřního rádce se údajně (pro někoho možná paradoxně) umějí nejvíc spoléhat děti: "Ještě nemají v hlavě naučeného ,cenzora´, který je směřuje, jak by co mělo být a proč to nemůže být jinak. A také umějí žít více v přítomném okamžiku, kdy jsou zcela pohlceni hrou a neřeší čas ani jiné věci." Lékařka tvrdí, že jednou z nejpodstatnějších záležitostí, jak rozvíjet intuici, je umění žít v přítomném okamžiku. Abychom ji vůbec zaregistrovali, musíme se oprostit od vzorců a schémat (třeba daných výchovou), jimiž se při rozhodování necháváme ovlivňovat. Musíme se zklidnit, naučit relaxovat a uvolnit mysl. To se nejsnadněji děje při fyzické námaze nebo přes smysly. Když je rozvíjíme, rozvíjí se i vnímání. A propos, intuice se u každého projevuje prostřednictvím jiného smyslu. Někdo má vize, jiný slyší hlasy nebo zvuky, další vnímá vibrace. K rozvíjení intuice dobře slouží také sny, ostatně k mnohým lidem přicházejí intuitivní informace právě, když spí. "Informace ze snů jsou většinou nekonkrétní, abstraktní, nelogické a jako by nereálné. Každý člověk si je pak ,překládá´ do jakéhosi racionálnějšího slovníku, ale každý člověk má tento svůj ,slovník´ individuálně odlišný," míní Vlastimil Marek. MUDr. Radana Kupfová v rámci svých kurzů učí mimo jiné takzvané denní snění, které pomáhá k tomu, abychom se dokázali průběžně uvolnit a intuice měla možnost proudit.

Rozhodují první dvě vteřiny

Často se zdá, že intuice jako by se objevovala v okamžicích hrozícího průšvihu, ztráty nebo velké životní změny. Není to realita, spíš optický klam. Ve vypjatých chvílích je totiž tak silná, že ji cítí i lidé, kteří si její existenci jinak nepřipouštějí. "Když si uvědomíme, že v našem podvědomí je (jako na pomyslném harddisku) navždy zaznamenána každá vteřina našeho života, uložen každý detail, vepsána každá informace, se kterou jsme kdy přišli do styku, uskladněn každý článek, který jsme kdy přečetli (když má někdo fotografickou paměť - znamená to, že ji máme všichni, jen si uložená data neumíme vyvolat zpět na monitor), je jasné, že celý mozek, tedy včetně podvědomí, má na řešení konkrétních situací a problémů obrovskou sumu informací, zatímco naše vědomí, špička ledovce, operuje s minimem dat. Je logické, že často chybuje. Pokud by ovšem i vědomá část našeho mozku dokázala (na požádání) zapojit nejen pravou hemisféru, ale i všechna data uložená v podvědomí, dokázali bychom se, jako bájný děd Vševěd, vždy rozhodnout správně a adekvátně situaci (mozek by měl dostatek informací k relevantnímu rozhodnutí)," vysvětluje Vlastimil Marek. Ve vypjaté situaci dochází většinou k tomu, že naše levá mozková hemisféra (jednodušeji řečeno racionalita) zkratuje a kolabuje. Nemá dost informací a je ovlivněna strachem. V tu chvíli přestane kontrolovat celou naši osobnost a intuice má možnost se projevit. "V krizových okamžicích nemáme čas přemýšlet. Najednou nás něco velice silně nutí jednat určitým způsobem. Jsme totiž více otevřeni vnímání, protože prožíváme silné emoce a pocity. Například když jde o život dítěti, matka vycítí, že se něco děje, protože intuice obzvlášť dobře funguje v blízkých vztazích, kde je silná citová vazba," říká Radana Kupfová.

Ženská výsada?

Intuice je vrozená každému bez výjimky, ovšem ženy k ní mají jaksi blíž. Propojení mezi oběma hemisférami mozku - levou (racionální) a pravou (vztahovou, sluchovou, snovou) je u nich až o třicet procent těsnější než u můžu. "Pokud si ženy něco nezakazují nebo pokud jim něco není systematicky zakazováno rodinou a společností, používají intuici častěji, jako by samozřejměji. Mimochodem, i těhotenství je doba, ve které příroda musí jaksi ,odpojit´ racionální myšlení ženy v zájmu optimálního průběhu těhotenství a vývoje nového života. Aby se ,rozum´ (tedy něco, co se vyvinulo v posledních pár stovkách tisíců let) nepletl do miliony let vyvíjeného a zdokonalovaného průběhu zrodu nového života," tvrdí Vlastimil Marek. Ženy se podle něj často nechávají mást a obírat o intuitivní rozhodování svým okolím. Radana Kupfová to přičítá mimo jiné sílícímu vlivu pracovní konkurence a stálému srovnávání se s muži. Ženy se prý zbavují "ženskosti", za což platí ztrátou intuitivních schopností. Roli podle lékařky hraje i užívání antikoncepce nebo stále sílící vliv ženských časopisů - intuice je zmatená a ony si v důsledku toho hledají nevhodné protějšky. Existují lidé, kteří intuici apriori odmítají. Obávají se totiž, že pokud budou naslouchat svému šestému smyslu, zachovají se buď nezodpovědně, sobecky, nebo svým rychlým rozhodnutím dokonce ublíží někomu jinému. Vlastimil Marek považuje taková tvrzení za nesmysl. Vzhledem k tomu, že intuitivní rozhodnutí se rodí v hloubi duše, vždycky vedou člověka k tomu, co je dobré pro něj i pro ostatní. "Zákony - co děláme jiným a co vysíláme, to se nám také vrací - fungují. Ovšem nemohu se nezmínit o tom, že existují lidé, kteří mají určité schopnosti velmi rozvinuté a ne vždy je používají pro činění dobra," upozorňuje Radana Kupfová.

Intuice: Nástroj budoucnosti?

Intuice pomáhá poznávat a zpracovávat informace. Využívají ji umělci, vědci i vrcholoví manažeři. Intuice může být důležitým faktorem třeba při přijímání nových zaměstnanců, jejich motivaci, zvyšování tržeb, uzavírání partnerství a předpovídání trendů v oboru. I velikáni světových dějin často přisuzovali svůj úspěch intuici. Penny Peirce, autorka knihy Cestou intuice, cituje v této souvislosti například matematika Jacquese Hadamarda: "Když jsem byl v noci náhle probuzen nezvyklým hlukem, zjevilo se mi jako zázrakem dlouho marně hledané řešení jistého problému, aniž bych vyvinul sebemenší intelektuální úsilí." Také o Pythagorovi se traduje, že k jednomu ze svých objevů dospěl intuitivně - když prohlásil, že výška tónu struny je závislá na její délce, poslouchal prý měnící se tón úderů kovářského kladiva na různě dlouhých kovových prutech. Intuice s námi žije (intuitivně investujeme na burze, intuitivně navrhujeme domy a mosty, intuitivně skládáme hudbu, spíš intuitivně než racionálně si hledáme životní partnery) a naučit se s ní pracovat bude především pro budoucnost velmi praktické. "Intuice, tedy schopnost zapojit i podvědomé části mozku a mysli, je navíc přesně ten nástroj našeho vnímání a reakcí na realitu, který bude mít v nejbližší budoucnosti stále větší uplatnění. Intuitivně budeme surfovat na internetu, intuitivně budeme hledat a nacházet informace v nejrůznějších médiích, intuitivně se budeme rozhodovat v otázkách vztahů i v otázkách profesních," myslí si Vlastimil Marek. Věda si s intuicí podle něj zatím neví příliš rady, a tak dělá mrtvého brouka. V USA přitom už desítky let vychází specializovaný dvouměsíčník Intuition a rok od roku roste také počet diplomových prací na toto téma. Intuice je podle Vlastimila Marka naděje pro lidstvo. Pokud ji budeme podporovat tréninkem, pozitivním přístupem a meditací, přiměje nás dělat to, co nás učiní šťastnými. ? Bylo prokázáno, že člověk běžně funguje jen z 8 %. Ostatních 92% procent toho, co řídí naše chování a jednání, ovládá podvědomí - tedy intuice.

Vlastimil Marek marek.blog.respekt.cz barakan@volny.cz | MUDr. Radana Kupfová kupfova@aktip.cz

http://wicca29.blog.cz/0802/sesty-smysl-naslouchejte-mu

AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 558
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > Publikace > Šestý smysl - naslouchejte mu!

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR