AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

O rozdílnostech ženského a mužského světa

Téma velmi široké, které je možné si prohlížet z mnoha různých aspektů. Rozdílnosti ovlivňují všechny vztahy, kde se opačná pohlaví setkávají - příbuzenské, kamarádské, pracovní. Nejvíce však ovlivňují vztahy, které jsou už ze své podstaty založeny na soužití heterosexuálního páru – partnerské (milenecké) a rodičovské.

Muži a ženy jsou dva odlišné „druhy“, odlišně vychovávané, mají v určitých ohledech rozdílné vnímání světa a rozdílné potřeby. Nevím, zda říci, že přesto, nebo díky tomu - se přitahujeme. Uvědomujeme si částečně omezení svého pohlaví a přitahuje nás opačné pohlaví, které nás obohacuje o to, co sami nemáme. Zároveň na svoji rozdílnost narážíme a zažíváme díky tomu bolavá nedorozumění. Pokud o rozdílnostech obou světů nevíme, máme daleko větší riziko konfliktů a nedorozumění. Ta vyplývají nejčastěji z toho, že se chováme k opačnému pohlaví podle toho, co bychom potřebovali sami.

Abychom nedorozuměním mohli předcházet a využívat především výhod rozdílů obou světů, potřebujeme o druhém světě některé věci znát a naučit se s nimi zacházet (neshazovat je, respektovat je, naučit se vnímat jejich výhody, možnosti doplňování se a obohacování se, naučit se v určité míře také vycházet vstříc odlišným potřebám). Můžeme pak zažívat souznění a pocit, že jsme polovina harmonického celku, který je daleko silnějším, bohatším, plodnějším, než by byl každý sám, nebo než by byl prostý součet schopností obou partnerů.
Je to však obtížné, vyžaduje to trénink a velkou dávku trpělivosti. Obzvláště tehdy, pokud jsme se to nenaučili jako děti od svých rodičů.

Následná tabulka se zabývá některými rozdílnostmi, na které v partnerství nejčastěji narážíme. Není rozhodně úplná a vyčerpávající. Je černobíle schematická – z důvodu zvýraznění rozdílností. Každý člověk může mít své individuální odlišnosti od tohoto schématu.

ženamuž
důležité hodnoty
 • Emoce
 • dobré vztahy
 • vzájemnost
 • soucítění
 • spolupráce, komunikace
 • síla
 • výkon
 • schopnost,
 • úspěch
 • dosažení cíle
Zdroje uspokojení
 • harmonické vztahy
 • sdílení, porozumění
 • dosažení cíle
 • vítězství
 • vyřešení technického problému
Orientace na
 • vztah
 • touží zlepšovat, pomáhat druhému růst
 • když jí na někom záleží, navrhne, co se dá zlepšovat jako projev lásky
 • cíl, řešení
 • měření sil, soutěžení,
 • vyjednávání
 • pokud něco funguje – nemění to, dokud se to nerozbije
potřeby
 • mít dobré vztahy
 • dosahovat výsledku
 • nezávislost, být schopen zvládat sám
vnímání
 • rozprostřené - schopna vnímání několika věcí najednou
 • zaměřené na emoce, spolupráci, podporu
 • zúžené
 • zaměřené na jeden cíl a jeho zvládnutí
Jazyky
 • vyjadřuje hlavně emoce (slovně, ale i neverbálně, šaty – pestrost oblékání)
 • v komunikaci jde hlavně o emoce, nejde o přesnost formulací – se stoupajícími emocemi ženy snadno přehánějí (používají slov jako vždy a nikdy...), používají slov v nepřesném významu
 • užívají metafor a zobecnění
 • jazyk je více akceptující
 • vyjadřuje hlavně fakta, informace
 • klade důraz na přesnost sdělení
 • je strohý (stejně jako neverbální jazyk a strohé oblékání)
 • častěji mlčí
 • jazyk je více vymezující, vyžadující
 • vyjednávající
 • argumentující
zacházení s problémy
 • povídání s druhým o problému, sdílení, utěšování, konejšení, zaměření na emoce
 • řeší problémy sám
 • o problému mluví, pokud z něj druhého obviňuje, nebo když žádá o pomoc, a to až v případě, že na problém sám nestačí
Když přijde unavený/á z práce domů
 • potřebuje si povídat, přitom si třídí myšlenky, touží po zájmu, pozornosti, naslouchání, empatii vůči svým pocitům
 • odpočívá o samotě („zalezlý ve své jeskyni“, zúží svoji pozornost max.na jeden cíl (počítač, noviny, TV..)
 • je pro něj obtížné vnímat cokoli dalšího, než zregeneruje síly
co posiluje a motivuje
 • když jí je empaticky nasloucháno
 • když je o ní pečováno
 • když je ve vztahu potřebný
 • když má možnost předvést, co dokáže
 • když mu žena důvěřuje
 • když žena oceňuje jeho a úsilí
co demotivuje
 • když muž jí nenaslouchá , cítí se nemilovaná
 • když má pocit, že stojí před něčím, co se mu nemůže podařit
 • když se po něm chce několik věcí najednou
rizika zaměření
 • že dá příliš mnoho a dostane málo, bude se cítit vyčerpaná a pak bude obviňovat muže
 • sobectví

Kolize
1. když se muž chová k ženě jako k muži 2. když se žena chová k muži jako k ženě
když ženy hovoří o problémech:
 1. muž má pocit, že to je jeho vina, nebo selhání, brání se a vysvětluje – nenapadne ho, že žena hovoří o problémech proto, aby se cítila lépe
 2. nebo nabízí ženě řešení a nenaslouchá jejím pocitům (v domnění, že žena jej žádá o pomoc, neboť muž by říkal druhému o problému tehdy, když by si s ním nevěděl rady a žádal o pomoc)
·
 1. když žena nabízí zájem o mužův problém, porozumění a rady (což by ženě dělalo dobře, neboť by se cítila hýčkána), muž to může vnímat, jako projev nedůvěry, že není schopen vyřešit problém sám. Vnímá to jako, zprávu, že je „porouchaný“. Může se cítit ponížený.
v obou případech se žena se cítí neslyšená, nemilovaná, řešení i obranné vysvětlování znehodnocuje její city. Žena se tomu brání a muž si pak připadá nedoceněnmuž se tomu brání a žena si připadá nedoceněna
3. když máme rozdílné potřeby
když je žena unavená, nebo jí něco tíží, potřebuje si povídat, a muž je-li zrovna také unaven, nebo ho něco tíží a potřebuje si „zalézt do své jeskyně“


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 268
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > Publikace > O rozdílnostech ženského a mužského světa

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR