AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Pravda o antidepresivech

Smutná fakta o pilulkách štěstí

Často se stává, že na vedlejší efekty toho kterého léku se přijde až několik let po jeho uvedení na trh. Platí to bohužel i v případě populárních a hojně předepisovaných antidepresiv typu SSRI (inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu). Postupem času se vynořují další a další nežádoucí účinky. A zavírat před nimi oči se určitě nevyplatí.

Již v roce 2004 vydal SUKL ( Státní ústav pro kontrolu léčiv) prohlášení s názvem: „Přehodnocení rizik antidepresiv ze skupiny SSRI a SNRI „

Evropská léková agentura a její vědecká komise CHMP pokračují v přehodnocení skupiny léčiv s antidepresivním účinkem - SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) a SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu).

Byla již shromážděna řada údajů z členských států a od držitelů rozhodnutí o registraci a jejich zhodnocení zatím přineslo následující závěry:

Hodnocení jednotlivých zástupců této skupiny léčiv bude pokračovat na celoevropské úrovni. O konečných závěrech bude veřejnost bezodkladně informována.

Veřejnost nicméně bezokladně informována nebyla.

Proč? No nedej Bože, že by se podobné pochybnosti rozšířily i na další preparáty, které ročně vynášejí miliardy dolarů nadnárodním farmaceutickým společnostem.

Je potřeba si ovšem uvědomit, že antidepresiva SSRI jsou pouze jednou z podskupin v celé široké rodině antidepresiv. Připomeňme si pouze krátce ty další nejrozšířenější, na které můžeme narazit:

1. Tricyklická antidepresiva – Ovlivňují zpětné vstřebávání neurotransmitérů jako je noradrenalin a serotonin a tím zvyšuje jejich účinek. Příkladem je lék amitryptilin, nebo prothiaden.

Nežádoucí účinky mohou být relativně četné a jsou způsobeny nadměrným efektem neurotransmitérů: sucho v ústech, bušení srdce, zácpa, nadměrné pocení, ospalost a zvýšení tělesné hmotnosti.

2. SSRI antidepresiva – Do této skupiny patří většina běžně užívaných preparátů. Jejich efekt je relativně cílený na neurotransmiter serotonin, jehož zpětné vychytávání blokují a tím zvyšují jeho efekt. Patří sem známé léky jako je Cipralex, Citalopram, Zoloft, Prozac, Asentra, Seropram, Fluoxet apod.

K nežádoucím účinkům patří např. nevolnost, nechutenství, průjmy, snížení sexuálního libida, zvětšení prsů u mužů, narušení spánkového rytmu, pocení a sucho v ústech. Tyto účinky se většinou po krátké době užívání léků zmírní a následně vymizí.

Velmi nebezpečným nežádoucím účinkem je tzv. serotoninový syndrom. Vznikne při příliš velkém účinku serotoninu, který vzniká při kombinaci SSRI antidepresiv s jinými sloučeninami zvyšujícími jeho účinek (kokain, amfetaminy, opiáty, LSD, inhibitory monoaminooxidáz, některé léky na zrychlení pohyblivosti trávícího traktu apod). Syndrom zahrnuje psychický neklid, bušení srdce, pocení, rozšíření zornic, svalový třes, zvýšení krevního tlaku a zvýšení tělesné teploty (tzv. hypertermie). Obtíže vznikají relativně rychle a syndrom může pacienta i usmrtit. Pokud se u nemocného užívajícího SSRI objeví náhle tyto příznaky, je nutná kontrola lékařem.

3. SARI antidepresiva – Léky této skupiny opět zvyšují účinky serotoninu. Patří sem relativně často užívaný lék Trittico. Nežádoucí účinky zahrnují sucho v ústech a relativně nebezpečný priapismus.

4. SNRI antidepresiva – Snižují zpětné vstřebávání noadrenalinu a serotoninu. Patří sem léky jako je Venlafaxin, Velaxin, Olwexya a Elify.

Nežádoucí účinky těchto léků jsou podobné jako u antidepresiv skupiny SSRI (viz. výše) včetně serotoninového syndromu.

5. Inhibitory monoaminooxidáz – Monoaminooxifdázy jsou enzymy, které způsobují rozklad neurotransmiterů jako je adrenalin,noradrenalin a serotonin. Příkladem léků z této skupiny jsou například: Jumex, nebo Parnate.

Nežádoucí účinky mohou být opět pestré: nechutenství, motání hlavy, nespavost a bušení srdce. Významným nežádoucím účinkem může být prudké zvýšení krevního tlaku, které může být spojeno s bolestmi hlavy, nebo bolestí na hrudi. Riziko stavu se zvyšuje, pokud nemocný užívající tyto preparáty pojídá potraviny bohaté na aminokyselinu tyramin (červené víno, banány, sýry). V případě takového zvýšení tlaku je nutná kontrola lékařem ihned.

Zánět v mozku

- SSRI aktivují imunitní buňky, čímž dochází k uvolňování vysoce zánětlivých látek, které procházejí přes hematoencefalickou bariéru. Hromadí se v mozku a aktivují gliové buňky, zodpovědné za sekreci sloučeniny BDNF (brain-derived neurotrophic factor), působící na mozek přirozeně hojivě a rejuvenačně.

- Uměle vyvolaný zánět poté zapříčiní, že se mozek pokusí o sebeuzdravení zvýšením hladiny BDNF, a jako vedlejší efekt se dostaví pocit lepší nálady. Jde o naprosto nepřirozený a bizarní způsob, jak dosáhnout potřebného efektu. Skoro jako byste hlavou znovu a znovu tloukli do betonové zdi, protože se vám báječně uleví ve chvíli, kdy přestanete.

- Kromě toho je dobré vědět, že protizánětlivé léky (aspirin, ibuprofen apod.) podle nových studií snižují efektivitu těchto antidepresiv až o 14 procent. Takže např. starší osoby trpící artritidou jsou nuceny vybírat si mezi bolestí a depresí.

Vyšší riziko rakoviny?

- Rešerše publikovaná v žurnálu PLoS One v dubnu 2011 se zaměřila na 61 studií, které zkoumaly spojitost mezi antidepresivy a rakovinou prsu a vaječníků. Byl zjištěn 11% nárůst rizika vzniku těchto chorob u žen, které užívaly SSRI, oproti pacientkám s jiným druhem antidepresiv.

- Podobně nepříjemné je zjištění, že mezi výrobci antidepresiv a odborníky provádějícími studie existuje finanční propojení. Z 15 vědců s těmito vazbami nezaznamenal ve svých výzkumech riziko rakoviny ani jeden. Naproti tomu 43 % nezávislých odborníků takovéto hrozby objevilo.

- Pokud by SSRI skutečně mohly zapříčinit rakovinné bujení, znamenalo by to pro ženy užívající kvůli psychickým potížím tato antidepresiva, že jim předepsaný lék může více uškodit než pomoci.

Příčina smrti

- Velká studie provedená v dubnu 2009 na ženách užívajících tento typ antidepresiv odhalila, že SSRI má, a to nezávisle na dalších faktorech, přímou spojitost s vyšším rizikem úmrtí na srdeční příhodu.

- Později v témž roce tuto informaci potvrdil ještě další výzkum, kterého se zúčastnilo 136 000 žen v menopauzálním věku polykajících SSRI. Bylo u nich zjištěno o 32 % vyšší riziko úmrtí z jakékoli příčiny, o 45 % vyšší riziko cévní mozkové příhody, o neuvěřitelných 212 % vyšší hrozba hemoragické mrtvice (způsobené prasknutím cévy a krvácením do mozku) a o 210 % vyšší riziko, že mozková mrtvice bude smrtelná.

Šedý zákal

- V červnu 2010 byl v časopise Ophthalmology zveřejněn průlomový výzkum, který vycházel z dat 19 000 pacientů užívajících SSRI nebo SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu) starších 65 let. Záznamy byly porovnány s údaji 190 000 osob, které antidepresiva neužívaly. Výsledek? Lidé polykající antidepresiva měli o 15 % vyšší pravděpodobnost vzniku šedého zákalu.

- Znepokojující je také fakt, že není třeba užívat SSRI či SNRI po dlouhý čas, než se zákal může objevit. U účastníků studie stačily i pouhé dva roky.

- Jedna dobrá zpráva by ale přece jen byla: Po vysazení antidepresiv už zvýšené riziko rozvoje zákalu nepřetrvává.

- Vedle šedého zákalu, který lze operativně odstranit, mohou ale SSRI vést i k zelenému zákalu u osob, které k němu mají predispozice. A v takovém případě může tento potenciální vedlejší efekt antidepresiv vést k nevratnému poškození zraku. Do rizikové skupiny patří vedle pacientů s již diagnostikovaným zákalem také kuřáci, osoby holdující alkoholu, senioři a diabetici.

Co nás tedy stále vede k tomu, že jsem ochotni pojídat tyto léky v neúměrném množství, když rizika a následky mohou být tak devastující?

Za prvé možná proto, že tato fakta se nám nikdo zatím nebyl ochoten sdělit a zůstáváme v blahé nevědomosti.

Za další proto, že jsme masírováni požadavkem moderní doby, že v každém okamžiku musíme být výkonní, pozitivní, úspěšní, bez ohledu na to, že je v naší přirozenosti se sníženou náladou vyrovnávat s běžnými životními těžkostmi.

Zapomněli jsem na to, že smutek a úzkost jsou často zcela fyziologické psychické reakce na události, které prožíváme. A tak jsem dali úzkosti a smutku označení NEMOC. A NEMOC je přece potřeba LÉČIT. A jak jinak léčit než pomocí LÉKU?

Jednoduchá a zkázonosná zkratka moderní doby.

Antidepresiva ale NEJSOU LÉKY, KTERÉ LĚČÍ.

Jsou to pouze přípravky, které zmírňují psychické následky událostí a zážitků a jejich následné zpracování naší psychikou. Pokud léčit, tak princip našeho psychického zpracování událostí. Ale na to léky nejsou. Na to jsou otázky odpovědi, které se musíme naučit zodpovědět.

Pokud jsme ochotni i přes různé těžkosti nacházet znovu a znovu smysl našeho života, nepotřebujeme se chlácholit účinkem pilulky, která nám klamně říká, že je všechno dobré.

BOX:

Co tedy brát místo SSRI? Zkuste...

5-HTP (100 mg třikrát denně)

SAMe (400 mg jednou až dvakrát denně)

Tyrosin (1000 mg dvakrát denně)

Fosfatidylserin (100 mg dvakrát až třikrát denně)

Magnesium glycinát (400 mg dvakrát denně)

Zdroje:

1. Warner-Schmidt et al. Antidepressant effects of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are attendated by antiinflammatory drugs in mice and humans. Proceedings of the National Academy of Sciences, April 2011.

2. Scarlett B., Pirinock A. et al. The Roles of BDNF in the Latent Period Proceding Activation of Progenitor Cell Mitosis in the Adult Dentate Gyrus by Fluoxetine. PLoS ONE, October 2010.

3. Cosgrove L. et al. Antidepressants and Breast and Ovarian Cancer Risk. A Review of the Literature and Researchers´ Financial Associations, with Industry. PLoS ONE, April 2011.

4. Whang W., Kubzansky LD, et al. Depression and Risk of Sudden Cardiac Death and Coronary Heart Disease in Women. Results from the Nurses´ Health Study Journal of the American College of Cardiology, March 2009.

5. Smoller JW, Allison M, et al. Antidepressant Use and Risk of Incident Cardiovascular Morbidity and Mortality Among Postmenopausal Women in the Women´s Health Initiative Study Arch Intern Med, December 2009.

6. Etmintan M, Mikelberg FS, Brophy JM. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors and the Risk of Cataracts. A nested case-control study. Opthalmology, June 2010.

zdroj: LUXURY GUIDE - Health and Beauty | listopad 2012
 
http://www.aktip.cz/cs/publikace/pravda-o-antidepresivech.html

AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 587
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > Publikace > Pravda o antidepresivech

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR