AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

O nadbytečných kilogramech, hladu po lásce a výchově

(četba pro odvážné)

Začnu gratulací k odvaze a zvídavosti, jestliže vás neodradil název a pustili jste se do čtení tohoto textu. Nebudu vás nudit suchými biologickými fakty o nadváze, nakonec ta najdete na každých web.stránkách firem prodájících dietní stravu, ale pozvu vás k dobrodružnému hledání souvislostí nadváhy v krajinách lidské duše. Vzhledem ke svému biologickému vzdělání však nechci biologické vlivy opominout, tak pro začátek připomínám, že existují faktory vrozené (zvýšený počet tukových buněk, poruchy regulačních mechanismů metabolismu…), které nadváhu ovlivňují cca z 20%.
Pojďme tedy k faktorům „získaným“ (výchovným, psychologickým a sociálním), které ovlivňují vzorce chování pro příjem a výdej energie. Pokud příjem převažuje nad výdejem vzniká nadváha. (Vynechám případy, kdy nadváha vznikne jako projev hormonálního onemocnění).

Přeci jenom ještě několik slov z biologického základu. Potřebný příjem energie je regulován pocitem hladu. Ten vzniká v závislosti na hladině cukru v krvi a informací z trávicího traktu v mozkovém centru hladu a sytosti v hypothalamu. (Poškození hypothalamu například zánětem, či nádorem může porušit regulaci pocitu hladu. Obvykle se projeví náhlým rychlým ztloustnutím, provázeným změnou povahy a osobnosti).
Většina lidí s nadváhou, nemá poškozený hypothalamus a přesto není schopna regulovat svůj příjem potravy na potřebné úrovni. Často používají potravu k uspokojení jiných než výživových potřeb (sycení emočního hladu). Jakoby nebyli schopni rozlišovat mezi hladem (potřebou jíst) a jinými stavy napětí a jinými potřebami. Jsou zaujati potravou a neví, kdy jsou hladoví.

A jak to začíná? Novorozenec není schopen rozlišovat potravní a ostatní potřeby. To se postupně učí na základě zkušenosti, jak jeho okolí na něj reaguje. Učit se může dobře, nebo zkresleně. Nejdůležitější úlohu v učení má matka – jakým způsobem a jak rychle odpovídá na vyjádřené potřeby dítěte. Používá-li matka jídlo jako universální tišící prostředek (nerozlišuje aktuální potřeby dítěte – aby nebrečelo, dostane „dobrůtku“) dítě se nenaučí správně rozlišovat mezi hladem a ostatními pocity napětí (úzkost, zlost, strach ….) a vyjadřuje je jako potřebu jíst. Přitom nerozlišené potřeby zůstávají neuspokojené.
Každé dítě má potřebu být milováno. Děti, které netrpěly nedostatkem citu svých rodičů „naplnily svá srdce“ a jako dospělí mohou lásku dávat. Děti nedostatečně sycené láskou v dětství „budou chodit s hladovým srdcem“. Citový hlad volá po naplnění. Když nebude přiměřeně uspokojen ve vztazích, může jako náhražka posloužit jídlo. Pak se začnou přecpávat bez ohledu na hlad a estetický požitek chuti, rizika... Jídlo však nasytí jen břicho, ale srdce zůstane hladové. (Jako náhražka může být vybrána také droga, sex, práce….)
Děti, které neumí rozlišovat hlad a jiné stavy napětí (a přiměřeně je řešit), pak mohou používat jídlo k utišení jakýchkoli nepříjemných pocitů.
Mnoho takových dětí nemusí být nutně obézních, dokud matka kontroluje příjem potravy a nepřekrmuje je. Mohou pak ztloustnou v pubertě, neboť nejsou schopni sami regulovat kalorický příjem. (Může se u nich vyvinout i druhý extrém - mentální anorexie). Obezita umožní vyhnutí se vývojovým úkolům puberty, problémům spojených s dospělostí (přijetí nových rolí, osamostatňování se z původní rodiny…). Ztloustnutí v pubertě může také být jen přechodným jevem, který se spontánně upraví.
Dítě se učí vztahu a chování vůči jídlu při stolování s rodiči. Odpozoruje rodinné zvyky, přejídání ostatních členů rodiny, používání jídla jako léku, či na oslavu. Učí se násilnému „musíš jíst, i když nechceš“, „musíš všechno dojíst“, či potěšit matku: „dojez to, aby měla maminka radost“. Učí se jídelním návykům, které nerespektují přirozený pocit hladu a sytosti. Učí se jídlem komunikovat o tom, o čem by mělo komunikovat slovy.
Také postoj rodiny k fyzické aktivitě ovlivňuje vznik a vývoj nadváhy. Tělesná aktivita má kromě spálených kalorií pozitivní vliv na metabolismus, emoce (v mozku při ní vznikají látky – endorfiny - způsobující příjemnou náladu) rozvoj vůle, schopností a vlastností. Děti pocházející z rodin, které věnují málo pozornosti rozvoji fyzické aktivity, iniciativy a nezávislosti, jsou k nadváze náchylnější.
Na vývoj nadváhy má také vliv postoj rodičů k nadváze a osobnosti dítěte. Pokud rodiče děti akceptují, podporují a povzbuzují v nezávislém vývoji, nepeskují za to, že jsou „silnější“ než ostatní, děti nepovažují nadváhu za nedostatek. Vytvoří si dobrý vztah k sobě a svému tělu a pocit vnitřní jistoty. Jejich nadváha obvykle nebývá veliká a má dobrou prognosu. Jsou obvykle schopni zhubnout z vlastní iniciativy. Pokud jsou za svoji tloušťku od rodičů persekuováni, pocity viny a deprese je ženou ke kompenzaci – přejídání a uzavírá se bludný kruh.
Některé rodiny žijí v zajetí mýtů, které jim brání převzít kontrolu nad svojí váhou.: „v naší rodině jsme všichni obézní“, „po porodu už se nedá zhubnout“… Tyto mýty děti často ze svých rodin přeberou a vzdají se zodpovědnosti za svojí váhu.
Lidé kteří zažili v dětství ve svých rodinách málo pozornosti a lásky, byli vystaveny nadměrné kontrole, nebo dokonce týrání a zneužívání jsou k nadváze velmi náchylní.

Léčba nadváhy by měla tedy postihnout i výše uvedené vlivy, tedy být postavena, jako komplexní program, který zahrnuje dietu, cvičení, režimové prvky, péči o radost, práce na pozitivním vztahu ke své osobě, trénink dovedností (vztahových, komunikačních atd). V některých případech může být užitečným pomocníkem i psychoterapie. Může pomoci v odhalování hladových míst na srdci, rozlišování pocitů a potřeb a hledání způsobu jejich adekvátního sycení. Může poskytnout podporu a porozumění při této nelehké cestě.

MUDr.Šárka Poupětová

AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 119
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > Publikace > O nadbytečných kilogramech, hladu po lásce a výchově

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR