AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Erekce, faktor kulturního vývoje

Symbol erekce prochází dějinami lidstva od dávnověku. V nejranějších kulturách nacházíme zobrazené falické symboly jako víru v nekonečno, pokračování rodu, slast o moc.

Falus ( ztopořený mužský penis) se stal jedním ze základních archetypů lidského pokolení. Zjevně proto, že k tomu měl zkrátka důvod.

Dokonce bez ohledu na to, jestli to bylo v dobách matriarchátu nebo patriarchátu. V éře matriarchátu byl dokonce více uctíván, než následnou patriarchální společností.

Proč? Pro rozdílné chápání jeho primární symboliky.

Matriarchální společnost, tedy éra, kdy rodem vládly ženy, chápala falus jako symbol nástroje pokračování rodu, plodnost, spojení ženy a muže a tedy hojnost.

V patriarchální společnosti, kdy vlády se ujali muži, se tento symbol v archetypálním vnímání bohužel redukoval na symbol moci.

Muž se stal vládcem a žena obchodovatelným zbožím. Muž tedy získal nadvládu nad ženou a začal rozhodovat o její ceně a jejím osudu.

Nicméně tento vývoj nebyl celoplanetární a v mnoha i velmi vyspělých společnostech stále přetrval matriarchální vliv na rozhodujícími procesy o životě a budoucnosti. Tyto společnosti dodnes existují a v našem technokratickém vnímání je označujeme jako „primitivní“.

Tak tedy patriarchát:

Podívejme se na nedávnou dobu posledních 1300 let. Z hlediska vývoje lidské společnosti je to velmi krátké období. V Euro-asijskýcjh dějinách je kult sexu zcela zapovězen. O to více se falus stává nástrojem nadvlády, útlaku, drancování. Ale pouze pro plebejské a nižší vrstvy společnosti. Vojáky a chudinu.

Ve vyšších společenských kruzích téma penisu prakticky přestalo existovat.

Od 17. století jedinou společensky přijatelnou připomínkou sexuality byla ženská nahota. Jak typická dichotomie vnímání podstatného pro nadcházejících 300 let.

Přichází 20 století. Bordely, Burleska, Freud. A s tím nová vlna společenské filosofie.Že by sexualita měla vliv na párové, neřku-li manželské soužití? Kupodivu, patrně ANO !

Do té doby se tím nebylo věru potřeba zabývat. Ale nyní přicházejí první lékaři, kteří obracejí pozornost k tomuto jevu, nikoli pouze individuálně a přísně utajené, ale jako ke společenské objednávce po zdravé a plnohodnotné erekci mužů. Jejich odborný zájem se ovšem soustřeďuje pouze na vlivy biologické a biochemické. Vektor vztahové tématiky v té době ještě není uvažován.

A jak je to tedy se ztopořeným penisem v dnešní společnosti?

Bohužel nic moc.

A kdo za to může? My všichni: muži i ženy.

Dovolím si tuto stručnou úvahu rozvést v následujícím pojednání.

Vrátím se k úvaze o matriarchální a patriarchální společnosti. V jakém mocenském rozložení se nyní nacházíme? Chtěla bych vidět toho smělce, který by to od boku střelil.

Podle všech celospolečenských ukazatelů jsme přesně na rozhraní mezi těmi mocenskými vymezeními a patrně směřujeme po dlouhé době k matriarchátu. Jestli je to dobře nebo špatně není téma tohoto článku,. Každopádně úloha mužů se zcela radikálně proměňuje a ještě více se proměňují požadavky žen na mužskou roli v rodinném a párovém systému: Jako ženy chcem po mužích aby byli chápaví, vnímaví, empatičtí a zároveň tak silní, abychom se o ně mohli opřít. To jde zcela proti všem historickým požadavkům a opravdu není jednoduché se této role zhostit.

Žerny určují celosvětový obchod a muži jej financují. Dostávají se do role zajišťovatelů i když se tváří, že jsou v roli rozhodovatelů. Žena je stále zbožím, ale nyní již zbožím, které si vybírá svého majitele.

A tak se teď podíváme do ložnice 3. tisíciletí.

Muž chce uspět. Žena je ta, která to hodnotí. 2,5 tisíce let před tím se jí na to nikdo neptal.

Teď o tom žena rozhoduje. Buď nekompromisně nebo láskyplně.

Co je pro muže horší? V dlouhodobém hledisku situace druhá. Tedy tolerance k erektilní dysfukci.

Zaznívají věty typu: „ Miláčku, to vůbec nevadí. Pro mne je nejdůležitější, že jsi se mnou“ a podobně. Jak dlouho toto vydrží je otázkou.

Ponechme stranou erektilní dysfunkci situační u mladých chlapců, kteří si nacvičují své první sexuální zkušenosti. To, co je pro nás teď důležité, je klesající penis v dlouhodobých vztazích.

Ženy si často vůbec neuvědomují jak významný je podíl v jejich sexuálním chování na dobrou erekci partnera. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem právě žena a její proaktivita v sexuálním soužití do značné míry určuje apetenci a potenci muže.

Nejde zdaleka jen o to, jestli má žena na sobě dobře padnoucí erotické prádlo, ale i jak si svého muže váží a jaké mu dává impulsy ve smyslu podpory jeho mužnosti.

Především ženy si nejčastěji stěžují na to, že nejsou schopny mít se svým partnerem sex po té, co se k nim přes den chová hrubě a odmítavě. Ale uvědomme si, že to platí i obráceně.

I muž je lidská bytost, která touží po uznání, ocenění a lásce.

Do mé ordinace chodí mnoho žen, které ať už vědomě nebo nevědomě devastují svého partnera a pak se diví, že jim to v posteli nefunguje.

Jak jsme v mnoha ohledech rozdílní, tak jsme z druhé strany i stejní. Povzbuzení, vstřícnost, proaktivita a variabilita v našem sexuálním životě je zdrojem dlouhodobé spokojenosti, jejíž součástí je pevná erekce penisu našeho partnera.

Na závěr se podívejme na všechny, v současné době nejčastější, příčiny erektilní dysfunkce.

1. Kvalita partnerského vztahu

2. Výživa a životospráva

3. Cévní a kardiovaskulární problémy

Proč s tím muži nic nedělají?

Ad 1)

O partnerství jsme pohovořili již dostatečně. Na to muži nestačí sami. Tady je nutná velmi aktivní spolupráce obou v páru. Ze zkušenosti vím, jak je to obtížné se k tématice sexu někdy v rozhovorech dostat, ale pokud se to podaří, vím jaké zázraky se během krátké doby mohou odehrát.

Ad 2)

Mužská neochota spravovat to, co nepovažují za rozbité ...

Nebudeme zde napadat špatnou osvětu současného zdravotního systému, ale pro mnoho mužů je nepochopitelná souvislost mezi jejich zdravím a výživovým stavem a jejich schopností kvalitní erekce.

Rostoucí bříško, zvýšený podíl viscerálního tuku, únavová dušnost, zvýšená nervozita, bolesti hlavy, a jiné „drobnosti“ jsou v příčinné souvislosti s:

Sedavým zaměstnáním, nedostatkem pohybu, špatnými stravovacími návyky, zvýšeným podílem konzumace alkoholu, chronickým stresem v zaměstnání, pojídáním uklidňujících léků a mnohými dalšími patologickými návyky, které si v dlouhodobém hledisku začlenili do svého života jako „normální“.

A když sex nefunguje podle jejich představ, začlení do toho ještě jednu zvrhlost v podobě Viagry nebo jiných drijáků, aby se nemuseli zabývat tím, že je něco špatně.

Ale pánové, to je opravdu spolehlivá cesta do pekel. A pokud se pro ní rozhodnete, budiž vám ta cesta požehnána.

Zkouším se zamyslet nad tím, proč tuto cestu volíte.

Chápu, že přemýšlet o svém nefunkčním mužství je natolik frustrující, že je lépe to zamést pod koberec a dělat, že to není.

Stejně tak je pro mne pochopitelné si představit, že když nefunguje Váš nejdůležitější orgán, jste nefunkční celí a tedy nemáte možnost to ovlivnit. To ale není pravda. Penis je penis a „zbývá“ ještě celá VAŠE OSOBNOST, abyste s jeho slávou mohli něco udělat.

No bože, tak Vám nestojí, to není žádná hanba. Hanba je se před tím schovávat a možná i trestat ve vztahu svojí partnerku za jeho lenivost.

Přitom stačí udělat pár možná zpočátku nepohodlných a nepopulárních změn ve Vašem životě, abyste se znovu mohli cítit jako páni tvorstva. Vždyť tam je Vaše místo !

Ať chcete nebo nechcete, bez toho to prostě nepůjde.

Ad 3)

Cévní a kardiovasculární problémy je potřeba řešit se svým odborným lékařem. Mají na erektilní dysfunkci zcela zásadní vliv. Jsou ale po hříchu vždy jed druhotným projevem chyb v životosprávě, které jsou popsané v předcházejícím odstavci.

Co říct závěrem?

Mužská erekce je nádhernou součástí života mužů i žen napřič všemi věky lidské historie. Měla by být i životadárným fenoménem moderní doby. Ať už se naše doba ubírá jakýmkoli směrem.

Vzpomínám si na jednu sci-fi povídku ze 70-tých let. Tam bylo pojednání o jedné mimozemské civilizaci, která zkoumala život na zemi. Zhodnotila jej asi takto.

„Na zemi se pohybují tvorové mimořádné inteligence. Bohužel po většinu svého života se vyskytují pouze ve své poloviční podobě. Ve vzácných okamžicích se spojují jakousi trubičkou tak, aby vznikl celek. Teprve v těchto chvílích jsou celistvé a dokonale šťastné.

Proč je tento jev tak ojedinělý se nám nepodařilo zjistit“

Udělejme radost sobě i mimozemšťanům a spojujme se touto trubičkou tak často, jak je to jen možné bez ohledu na náš věk, pracovní vytížení nebo zbytečné obavy ze selhání.

Potěšíme tím sebe i vesmír.

http://www.aktip.cz/cs/publikace/erekce-faktor-kulturniho-vyvoje.html

AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 589
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > Publikace > Erekce, faktor kulturního vývoje

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR