AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Rodinná terapie

Rodinná terapie je oblastí, metodou a koncepcí psychoterapie, která se zabývá rodinnými problémy a snaží se pomoci je překonat a dosáhnout harmonického
a neporuchového fungování celé rodiny.
Při konzultacích pracujeme s celou rodinou, tedy pokud možno se všemi jejími členy. Pracujeme-li jen s jedním klientem, "vidíme kolem něho jeho rodinu".
V systemickém přístupu lze chápat rodinu jako uzavřený systém, kdy při narušení jeho vnitřní rovnováhy vzniká symptom, nebo nemoc, kterou pak rodiny je schopna pojmenovat a označit. Terapie pak je vedena snahou obnovit tuto narušenou rovnováhu.
Ke každému členovi rodiny přistupujeme jako k článku celého rodinného systému a v jeho problémech hledáme souvislost se současným fungováním jeho rodiny.
Sami vidíme v rodinné terapii především orientaci terapeutické práce na rodinné problémy týkající se rodičů a dětí, případně třígeneračních vztahů v rodině.

Tento přístup je velmi blízký například párové terapii, která se zabývá vztahem, problémy a poruchami soužití partnerských a manželských dvojic.


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     (stěhujeme se ...)+420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 61
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > Produkty a služby > Psychoterapie > Rodinná terapie

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR