AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Psychosomatika

Sjednocení těla a ducha

Je-li předmětem našeho zájmu člověk ve zdraví a v nemoci, pak tedy chápeme všechny děje, které se ho týkají jako neustálou interakci činností tělesných struktur, psychických funkcí a vlivů vnějšího prostředí.
V nejširším pojetí psychosomatiky se tedy předpokládá, že člověk představuje jednotu psychického a somatického (=tělesného) stavu.
Osobnost a individuální životní historie jsou důležitým východiskem pro terapii a v každém jednotlivém případě je nutné brát zřetel na vzájemnou složitou spojenost vývoje somato - psycho - sociálního.

Při vědomí všech výše uvedených souvislostí jsou předmětem psychosomatiky takové somatické poruchy a choroby, jejichž příčinou bývají právě psychosociální faktory.
Přitom však tyto souvislosti nelze vázat do žádných pevných diagnostických kategorií.
Každý člověk je neopakovatelný originál a je nutno k němu také tak přistupovat. Teprve na podkladě vzájemné intenzivní spolupráce mezi terapeutem a klientem bývá dosaženo žádaného úspěchu a odstranění potíží, se kterými přichází.


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 63
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > Produkty a služby > Psychoterapie > Psychosomatika

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR