AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Léčba dysporuch

Dysporuchy – tj. poruchy čtení, psaní a počítání i určité těžkosti s osvojováním si těchto dovedností mohou děti, stejně jako i jejich rodiče, náležitě potrápit. Je zřejmé, že uvedené poruchy výrazně nepříznivě ovlivňují vzdělávací i osobnostní rozvoj dětí ve školním věku. Zároveň však mají i celoživotní negativní vliv na jejich adaptaci ve společnosti. Proto je velmi důležité, abychom u dětí cíleně odstraňovali či alespoň redukovali příčiny těchto specifických obtíží a včas je napravovali prostřednictvím speciálních nápravných metod nebo za pomoci specifického doučování nebo pomocí neuropsychologické korekce.

Pro odstraňování výše uvedených poruch je mimořádně důležitý i správný rozvoj poznávacích funkcí. Proto nápravu zaměřujeme mimo jiné i na podporu rozvoje sluchového a zrakového rozlišování, na rozvoj prostorové orientace, na prohlubování schopnosti koncentrace, rozvoj obratnosti ve vyjadřování se, jakož i na rozvoj slovní zásoby apod..

V případě, že si Vaše dítě s obtížemi osvojuje dovednost čtení, budeme techniku nácviku rozvíjet a zdokonalovat odpovídajícími speciálními metodami, které jsou vždy přizpůsobené individuálním potřebám konkrétního dítěte. Pokud má Vaše dítě problémy s písemným a výtvarným projevem, zaměříme se na podporu pohybových funkcí, především na jemnou motoriku ruky a na koordinaci pohybů. Nápravných metod lze využít i při nácviku matematických dovedností.

Předpokladem úspěšného odstranění či zmírnění specifických poruch učení je jednak včasné odborné vedení, ale i velmi úzká a systematická spolupráce mezi odborným terapeutem a rodiči. Předpokladem úspěchu při nápravě dysporuch je i pravidelné procvičování doporučených nápravných postupů v rodinném prostředí pod vedením „zasvěceného rodiče“.

Příprava na vstup do školy

Zamýšlíte se nad otázkou, zda je Vaše dítě celkově připravené na zahájení povinné školní docházky? Víte, co potřebuje budoucí prvňáček umět a znát? Pomohu Vám rodičům lépe porozumět chování Vašeho dítěte a zjistit, zda je pro vstup do školy dostatečně zralé. Vašeho předškoláka připravím na tuto velkou změnu v jeho dosavadním bezstarostném životě.


Neuropsychologické korekce dysporuch

a dalších problémů (ADHD, poruchy soustředění, ...) spočívají v soustavě her a cviků, které jsou zaměřené na rozvoj mozkových center psychických a neuropsychických funkcí. Individuální zrání a vývoj těchto struktur probíhá ve skocích a mozaikovitě (není přímo kontinuální) a je závislý na mnoha biologických, sociálních i psychologických faktorech, které mohou způsobit funkční nedostatky či poruchy, projevující se výše zmíněnými potížemi.
Neuropsychologie řeší komplexně jejich příčinu cílenou podporou rozvoje mozkových struktur a funkcí nedostatečně rozvinutých či harmonizovaných.AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními léčebnými metodami - detoxikace, kraniosakrální terapie, masáže, výživové poradenství, aromaterapie, neuropsychologie, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 420
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.
Portál pro partnery

Jste tady: home > Produkty a služby > Psychoterapie > Léčba dysporuch

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | international