AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Psychodiagnostika

Psychodiagnostika je aplikovaná psychologická disciplína, která zjišťuje a měří duševní vlastnosti , stavy a další charakteristiky. Nejde tedy pouze o zjišťování psychologické diagnozy, zjišťování abnormit ale o rozpoznání úrovně a kvality individuálních zvláštností zkoumané osoby jednak statisticky (srovnání s ostatními), jednak vývojově.

Psychologické testy (testové metody) jsou vedle klinických metod (pozorování, rozhovor, analýza produktů, …) podstatnou součástí psychologické diagnostiky a musí splňovat základní metodologické požadavky, např.: objektivitu (výsledky nezávislé na tom, kdo test předkládá a vyhodnocuje), standardizaci (stanovení norem, jednotných instrukcí a vyhodnocovacích postupů, prověření účinnosti jednotlivých částí, …), reliabilitu (spolehlivost, přesnost měření) a validitu (platnost, měří to, co měřit má). K užívání psychodiagnostických metod je kompetentní pouze psycholog, závěry a doporučení jsou podmíněny odborností a znalostmi problematiky testovaných oblastí.

Nabízím psychodiagnostiku (psychologické vyšetření ) pro tyto účely:

Zadavatelem psychologického vyšetření může být klient sám, rodič (v případě nezletilého dítěte), zaměstnavatel, lékař, personální agentura, atd.

Psychologická zpráva z vyšetření (posudek) je důvěrný materiál, který nelze bez souhlasu testovaného poskytnout třetí osobě (ani v případě, že třetí osoba je zadavatelem psychologického vyšetření).
Zprávu nelze kopírovat a používat k jiným účelům než je uvedeno.


Komplexní psychologické vyšetření >
Cílené psychologické vyšetření >
Dopravně psychologické vyšetření řidičů >


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 323
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > Produkty a služby > Psychodiagnostika >

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR