AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Dopravně psychologické vyšetření řidičů

je podkladem pro posudek o zdravotní způsobilosti pro:

Vyšetření se skládá z :

Písemnou zprávu o výsledku dopravně psychologického vyšetření předáme řidiči po zpracování testů na počkání, v případě hromadného testování do 2 dnů.

Posouzení psychické způsobilosti k řízení motorového vozidla se provádí podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) v platném znění od 1. 8. 2011
a Vyhlášky č.277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

S účinností od 1. 7. 2013 se mění § 87a odstavec 3 zákona č. 361/2000 Sb. který zní:
(3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku
a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

Proč právě u nás?

K dopravně psychologickému vyšetření je nutné mít s sebou:


Veškeré informace, získané v průběhu dopravně psychologického vyšetření jsou chráněny dle zákona 101/2000 Sb.

Psychologická zpráva z vyšetření (posudek) je důvěrný materiál, který nelze bez souhlasu testovaného poskytnout třetí osobě (ani v případě, že třetí osoba je zadavatelem psychologického vyšetření).
Zprávu nelze kopírovat a používat k jiným účelům než je uvedeno.


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 376
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > Produkty a služby > Psychodiagnostika > Dopravně psychologické vyšetření řidičů

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR