AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Osteodenzitometrie

Osteoporóza

Co je osteoporóza

Osteoporóza je mylně považována pouze za onemocnění kostí. Patří ale mezi onemocnění komplexní povahy, na jehož vzniku se podílí více systémů lidského těla Je to takzvané řídnutí kostí, které vede ke zvýšené křehkosti kostí. Proto u lidí trpících osteoporózou dochází ke zvýšenému riziku, že dojde k závažné zlomenině, nejčastěji obratlů nebo krčku stehenní kosti. Osteoporóza se může projevovat bolestmi pohybového aparátu, ale většinou nebolí a probíhá dlouhá léta skrytě bez zjevných příznaků. až do doby vzniku zlomeniny. Postihuje častěji ženy a souvisí s životním stylem.

Představuje osteoporóza vůbec nějaký problém?

Počet nemocných s onemocněním kloubů a pohybového aparátu trvale vzrůstá a představuje nejen zdravotní, ale i sociální a ekonomický problém. Osteoporóza patří mezi civilizační choroby. Díky změněnému životnímu stylu postihuje i mladou generaci, mnohdy více než generaci střední a starší a to bez rozdílu pohlaví. Léčba důsledků onemocnění (zlomenin) vede v každém případě k dlouhodobé pracovní neschopnosti , může vést k částečné až plné invaliditě. Se zlomeninou krčku kyčelní kosti souvisí 10 – 20 % úmrtnost.

Může se osteoporóza někdy týkat i Vás?

Osteoporóza se může být přítomna již velmi dlouho před kritickým obdobím v lidském životě – to je stářím.Kromě běžně popisovaných rizikových faktorů přispívajících ke vzniku osteoporózy (např. věk, ženské pohlaví, užívání některých léků, nedostatek vitamínu D a minerálů) existuje řada dalších faktorů, které můžeme ovlivnit díky celostnímu přístupu k organismu i nemoci. Patří sem především různé zátěže kostí (např. těžké kovy, radioaktivní látky), imunitní systém, poruchy hormonálního systému, poruchy ledvin, poruchy vstřebávání ze střeva, poruchy obratu minerálů.

Osteoporóze dokážeme aktivně předcházet a také ji léčit

Osteodenzitometrie aneb měření hustoty kostí

V našem centru dokážeme změřit hustotu Vašich kostí pomocí mobilního osteodenzitometru. Osteodenzitometry jsou speciálně vyvinuté přístroje sloužící k změření hustoty kostí. Některé z těchto přístrojů mohou ze svého principu funkce měřit i přítomnost kolagenu - chrupavčité složky kostí. (Kolagen je neodmyslitelnou složkou našich kostí a bez této bílkoviny by naše kosti vůbec nemohly existovat nemohly by křehké jako porcelán nebo sklo.) Osteodenzitometry dělíme z hlediska způsobu měření na dvě základní skupiny. První skupinu tvoří přístroje pracující na principu rentgenového záření tzv. dvoufotonové osteodenzitometry. Tato zařízení se používají na specializovaných pracovištích, která podléhají zvláštním předpisům a měří pouze hustotu kostí. Druhou skupinou jsou osteodenzitometry pracující na bázi ultrazvuku. Ty umožňují změření jak hustoty kostí, tak kolagenu. Jejich využití spočívá hlavně v plošném zjišťování hustoty kostí tzv. screeningu osteoporózy. Tato činnost zajišťuje orientační výsledky, které mají sloužit k dalším vyšetřením. Aby bylo možné stanovit diagnózu „osteoporóza“, je nutné k jakémukoliv osteodenzitometrickému vyšetření (i rentgenovému), zajistit další vyšetření, protože osteoporóza je komplexní problém, který se netýká pouze kostí. Zároveň je možné klientovi dát mnoho užitečných rad, směřujících k nápravě problému.

Jak měření hustoty kostí probíhá?

Vyšetření je zcela nebolestivé a ani jinak negativně nezasahuje do Vašeho organismu a naměřené hodnoty plně odpovídají hodnotám získaným na rentgenové dvoupaprskové celotělové osteodenzitometrii, jež je mezi odborníky považována za nejpřesnější!
Měření probíhá tak, že klient postupně vkládá obě bosé nohy do prohlubně v přístroji, kde se mezi dva ultrazvukové „snímače“ umístí pata měřeného ( patní kost je pro svou citlivost vhodná k indikaci osteoporotických změn). Pak přístroj provede, vysláním ultrazvukových vln přes patní kost, sérii měření a počítač vyhodnotí a na tiskárně vytiskne výsledek. Celý proces trvá pouze 10 min. Hodnoty naměřené na patní kosti odpovídají přibližně hodnotám hustoty kostí celého skeletu vyšetřovaného.

Nyní máte možnost máte i Vy!

Naše pracoviště disponuje moderním přenosným ultrazvukovým osteodenzitometrem, a tak nyní máte i Vy možnost seznámit se s pevností Vašich kostí, tím že využijete příležitosti a necháte se u nás vyšetřit.
Naše pracoviště poskytuje komplexní přístup v prevenci i léčbě. Je pro nás důležité, aby celý Váš organizmus byl harmonizován tak, že Vaše kosti budou mít možnost zdravě fungovat. Poradíme Vám, jak dodávat Vašemu tělu dostatek minerálů ve využitelné podobě, jaké pohybové aktivity pomohou Vašim kostem, budeme harmonizovat Váš hormonální systém a funkci dalších orgánů ovlivňujících zdraví kostí. Toto vyšetření však zdravotní pojišťovny v rámci prevence nehradí, a tak můžete zvážit, zda je 500,- Kč ročně mnoho pro zachování svobody pohybu ve srovnání s částkami vynaloženými za stejné období ve prospěch věcí a činností , které Vám zdraví dokonce někdy i poškozují.

Další vyšetření

Informační medicína – řízená detoxikace

Osteoporóza a příčiny jejího vzniku je velmi komplexní záležitostí. Pomocí přístroje Salvia dokážeme proměřit vnitřní zátěže jednotlivých orgánů a jejich okruhů (ledviny, játra, imunitní systém, travicí trakt..atd), které mohou přímo se vznikem osteoporózy souviset .Detoxikací odstraníme zatěžující agens, které léta přetrvávaly v organismu. Řízená detoxikace organismu je proces, který je zaměřen na příčinu nemocí a na podstatu zdraví..

Zdravá výživa a pohybové poradenství

Pomůžeme Vám sestavit jídelníček zdravý nejen pro Vaše kosti, ale i pro zdraví a podporu celého organismu. Pohybová aktivita je v léčbě i prevenci osteoporózy velmi důležitá. Až z 50% se na vzniku osteoporózy podílí dlouhodobě nedostatečná pohybová aktivita. Nevíte, jak na to? Bolesti kloubů a svalů Vám neumožňují dostatečný pohyb ? Nezvládáte některé pohybové aktivity? Poradíme Vám.

Lymfatické a detoxikační masáže

Masáže jsou významným doplněním pročištění a energetické harmonizace organismu. Mohou se aplikovat zcela samostatně nebo opět v kombinaci s ostatními terapeutickými procesy.


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními léčebnými metodami - detoxikace, kraniosakrální terapie, masáže, výživové poradenství, aromaterapie, neuropsychologie, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 415
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.
Portál pro partnery

Jste tady: home > Produkty a služby > Osteodenzitometrie

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | international