AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Neuropsychologie

Pokud Vaše dítě

A v současnosti

Pak navštivte naši neuropsychologickou poradnu,

ve které pomůžeme Vašemu dítěti odstranit jeho nesnáze, zvýšit jeho sebevědomí a posílit jeho víru ve vlastní schopnosti a dovednosti. Změna jeho chování přinese pozitivní odezvu jak ve školce či škole, tak především v rodině.

Neuropsychologie

studuje především vztah mezi mozkem a chováním, sleduje jednotlivé psychické funkce, paměť, řeč, vnímání zrakové i sluchové, atd. Vychází z faktu, že mozek má schopnost pomocí stimulace a procvičování obnovovat a rozvíjet své jednotlivé funkce. Na základě neuropsychologické diagnózy se následně sestavují individuální rehabilitační programy.
Různé druhy nesnází dětí se velmi často projevují právě v předškolních a školních zařízeních. Především při vstupu dítěte do první třídy se od něj vyžaduje součinnost celé škály „správných“ dovedností. Děti s nálepkou dys procházejí školou s většími či menšími starostmi v závislosti na vstřícnosti a osvícenosti paní učitelky. A přitom by to tak vůbec nemuselo být, neboť všech těchto nesnází může Vaše dítě zbavit cílený rehabilitační program - individuální neuropsychologický trénink. Do věku 12ti let lze pomocí těchto cvičení nejúčinněji působit přímo na jednotlivá centra mozku a dosáhnout tak trvalých změn v chování dítěte a tím ho zbavit stávajících potíží.

Neuropsychologické diagnostické vyšetření

stanoví příčiny daných potíží a rozpozná individuální rysy každého dítěte.V průběhu neuropsychologického vyšetření zjišťujeme, které schopnosti a dovednosti má Vaše dítě vyvinuty dostatečně a které ještě ne. A právě tyto disproporce bývají příčinou jeho nesnází. Zjišťujeme, jak dítěti funguje paměť, pozornost, schopnost soustředění a určujeme jeho individuální přednosti či nedostatky. Na základě těchto zjištění vytváříme individuální neuropsychologický trénink - individuální plán cvičení a her specifický pro každé dítě, abychom tak podpořili rozvoj žádoucích dovedností a minimalizovali dopady nežádoucích.

Neuropsychologický trénink - Individuální plán cvičení a her

Jedná se sérii cvičení a her, která je vždy sestavena na míru Vašemu dítěti. Je vždy úzce zaměřena na ty mozkové funkce, které je nutno u dítěte podpořit a rozvinout. Cílená cvičení a hry jsou vždy zaměřeny na daný poznávací proces, např. zlepšení myšlení, vnímání, soustředění, zklidnění nebo naopak aktivizaci, zvládání konkrétních situací, jako např.nervozitu při zkoušení u tabule či v jiných, pro něj nepříjemných, situacích. Děti tato cvičení vnímají jako zábavnou hru. Součástí programu je i série dechových cvičení podle uznávané metody A.V.Semenovičové, která zvyšuje schopnost soustředění, snižuje únavu a napětí.
Cvičení a hry zacílené na konkrétní mozkové funkce se obvykle provádějí po dobu 6 až 9 měsíců s tím, že se v pravidelných intervalech dochází na kontrolní vyšetření, kde se pečlivě sleduje a koriguje průběh rehabilitace.AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními léčebnými metodami - detoxikace, kraniosakrální terapie, masáže, výživové poradenství, aromaterapie, neuropsychologie, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 427
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.
Portál pro partnery

Jste tady: home > Produkty a služby > Neuropsychologie >

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | international