Systemické rodinné konstelace

Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů, ve kterých se pohybujeme. Technika konstelací spočívá v sestavení jakéhosi „modelu“ rodiny, vztahu nebo jiného systému ze „zástupců“ skutečných osob a sebe samého. Výchozí rozestavení odpovídá klientovu vnitřnímu obrazu dotyčného systému.

Pozorováním pocitových i tělesných reakcí a dotazováním zástupců dostáváme řadu informací o systému a procesech, které pod povrchem systému probíhají. Přeskupováním systému, hledáním „správného“ místa pro jednotlivé členy a doplněním systému o další vyloučené anebo zapomenuté členy rodiny začíná proces, jehož hojivý účinek pociťuje nejen klient, nýbrž později celý jeho rodinný systém. Pro ostatní účastníky semináře je jejich „práce“ v rolích zástupců, ale i sama účast na semináři neobyčejně intenzívní a přináší vždy hluboké prožitky a překvapivé náhledy do jejich vlastního života.

Konstelace umožňují spatřit situaci v její podstatě a často vynesou na světlo skrytou dynamiku systému. Tento jev je základem metody. Často bývají označovány za jednu ze zážitkově nejsilnějších, zároveň nejúčinnějších technik k vlastnímu vhledu, případně posunu v rámci nejširšího rodinného systému.

V rodinných osudech se některé příběhy, vzorce chování, opakují. Pokud jsou podobnosti v příbězích nápadné, mohou se jejich aktéři ptát po příčině. Rodinné konstelace odpovídají na tuto potřebu a nabízejí jeden z pohledů na nevědomou rodinnou dynamiku, velmi účinně pracují s osobními i rodovými traumaty.

Rodinné konstelace zavedl Bert Hellinger (*1925), jeho fenomenologický přístup se částečně opírá o psychodrama, vyvinuté rakouským lékařem Jakobem Levy Moreno, rodinné rekonstrukce a sochání Virginie Satirové a hypnoterapii Miltona Ericksona.

Termíny:

  StavLokalita

Časový rozvrh: vždy 9:00 - 18:00

Cena: 2000 Kč bez konstelace, 2500 Kč s konstelací


Přihlášení, platba: rezervujte si Vaší účast
mailem na dvorakova@aktip.cz.
Závazným přihlášením je vaše platba
na bankovní účet č.: 503146001/5500,
variabilní symbol je Vaše telefonní číslo (9 číslic), ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno a termín semináře, na který se hlásíte.
Místo na semináři garantujeme podle pořadí došlých plateb, do naplnění maximálního počtu účastníků.
V případě odhlášení minimálně 10 dnů před konáním semináře Vám bude celá platba vrácena.
Změna termínu semináře vyhrazena.

Minimální počet účastníků: 10 (Seminář se uskuteční pouze při naplnění minimální kapacity)

Pravidla zážitkového kurzu Rodinné konstelace s Lenkou Krutilovou a Renatou Dvořákovou:

Pořadí konstelací se s definitivní platností určuje datem platby účastníka.

Pokud účastník nepožádá o vrácení případného přeplatku za neuskutečněnou konstelaci na adresu dvorakova@aktip.cz, bude tento přeplatek 500 Kč považován za zálohu na konstelační pořadí.

Pořadatelé si vyhrazují v urgentních případech do pořadí zasáhnout.

Za konstelační den se uskuteční v průměru 6 až sedm konstelací, většinou čím větší počet účastníků, tím vyšší dynamika akce, proto žádáme účastníky, pokud lze, aby vydrželi do konce a poskytli možnost dynamičtějšího pohybu i konstelacím, které se uskutečňují v pozdějších hodinách.

Rodinné konstelace lze provádět i individuálně, ale efekt pro začínající nemusí být vždy tak silný.

Konstelace ve skupině vyžadují poměrně velký počet účastníků, ideálně nad dvacet lidí. I když se neuskuteční konstelace v termínu podle našich osobních přání, často přesto dochází v našich rodinných systémech k ozdravným posunům, pokud však dovolíme dostat získané informace do našeho vědomí. Obecně má rodinný systém svá pevná pravidla a funguje u všech lidí, ve všech rodinách, rodech, stejně, takže nám často umožňuje vhlédnout i do některých našich vlastních, aktuálně řešených situací. Všichni účastníci konstelací jsou tedy součástí konstelačního dění, i když zrovna nemají roli konstelujícího zástupce, to znamená že i bez vlastní konstelace, pokud i něco málo pochopíme, náš vlastní rodinný systém se posouvá k větší rovnováze a harmonii.

Je možné se hlásit na jednotlivé semináře i po oznámení naplnění kapacity Vámi vybraného termínu. Všechny zájemce registrujeme.
Při výrazném překročení kapacity vypsaných seminářových termínů jsme ochotni otevřít další/náhradní termín pro zájemce, kteří se pro vysoký zájem účastníků do semináře již nedostali.

Je také možné se hlásit jako náhradníci, kdyby se někdo z naplněného semináře odhlásil.Jste tady: home > Produkty a služby > Semináře, kurzy, ... > Systemické rodinné konstelace

Navigace:

Navigace v této sekci: