AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Kraniosakrální biodynamická masáž

Cranio-Sacral Therapy
(Cranium = lebka, Os sacrum = kost křížová)

Kraniosakrální terapie (CST) je velice efektivní metodou řešící široké spektrum zdravotních obtíží, které jsou obvykle spojeny s bolestmi a dysfunkcemi různých orgánů a poruchami neurologickými, motorickými a smyslovými. Umožňuje pocítit hlubokou relaxaci, úlevu od stresu vzniklého z jakýchkoliv příčin a posiluje životní energii a vitalitu. Tato terapie je čím dál více využívána jako prevence pro udržení zdraví a k podpoře odolnosti organizmu vůči nemocem a psychickému tlaku.

Kdy může kranosakrální terapie pomoci?

CST je velmi jemná technika, s jejíž pomocí ovlivňujeme kraniosakrální systém, který obklopuje a ochraňuje mozek a míchu a zároveň vytváří vnitřní prostředí pro vývoj, růst a fungování mozku a míchy od embryonálního vývoje až do smrti. Kraniosakrální systém je tvořen především mozkomíšními plenami a mozkomíšním mokem, který mozek i vyživuje a detoxikuje. Kraniosakrální systém se projevuje charakteristickým pohybem, který se nazývá kraniosakrální rytmus. Se srdečním a dechovým patří mezi tři základní, na sobě nezávislé, rytmy člověka. Způsobují ho změny tlaků mozkových komor při produkci a zpětné resorpci mozkomíšního moku, kdy mozek střídavě zvětšuje a zmenšuje svůj objem, a to díky nepatrným pohybům lebečních kostí. Mozkomíšní mok cirkuluje z mozku přes páteřní kanál až ke kosti křížové a nazpět, a to ve frekvenci 6-12 pulzů za minutu. Tato pulzace mozkomíšní tekutiny se přenáší na okolní tkáně a proto tyto vibrace lze detekovat na kterékoliv části těla.

Léčebný proces probíhá v těle ještě tři týdny po ošetření.
Pro udržení kontinuity autoregeneračních procesů v těle a pro případné korekce kraniosakrálního rytmu se doporučuje tuto terapii absolvovat pravidelně.

CST byla rozvinuta a popsána Dr.Johnem E. Upledgerem, osteopatem, lékařem a profesorem biomechaniky na Michiganské státní univerzitě v USA. Jeho diagnostická i léčebná metoda je s úspěchem využívána po celém světě. Nabízí účinné řešení mnoha chronických obtíží člověka, a to jak na úrovní tělesné, tak i emocionální a duchovní.

CST je úzce spjat, ovlivňuje a je ovlivňován systémem endokrinním, pohybovým, oběhovým, lymfatickým a respiračním. Pokud cirkulace mozkomíšního moku neprobíhá harmonicky, dochází tím k negativnímu ovlivňování jak nervového systému, tak i celého našeho organismu. Při CST terapeut velmi jemnými dotyky nachází a odstraňuje blokády v kraniosakrálním systému, které způsobují obtíže nejrůznějšího charakteru. Zlepšuje se funkce CNS, uvolňuje se pánevní dno, kostrč, bránice a fascie v celém těle. Neopomíjí se uvolnění dutiny ústní, čelistního kloubu a vnitřního ucha. Harmonizací kraniosakrálního systému se postupně uvolňují i jednotlivé vnitřní orgány, dochází k rozptýlení negativních emočních zážitků, které jsou v organismu uloženy i mnoho let. Právě proto je CST natolik účinná, protože souběžně řeší nejen harmonizaci tělesných funkcí, ale i emoční, mentální a duchovní roviny, které jsou v každém z nás vzájemně propojeny.

Kontraindikace:


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 408
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > Produkty a služby > Kraniosakrální biodynamická masáž

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR