AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Sportovně-psychologické koučování

Psychologická příprava sportovců slouží k optimalizaci výkonnosti ve smyslu souhry psychických a fyzických faktorů tím, že pozitivně ovlivňuje psychickou složku výkonnosti v konkrétních dovednostech (sebepoznání, koncentrace, relaxace, plánování cílů, imaginace, ...).

Využití má nejen u vrcholových sportovců, ale i u sportujících amatérsky a rekreačně. Je vhodná například pro ty, kteří na fyzické úrovni dosáhli maxima a lepší výkon jim umožní podpora a trénink psychické složky, ale i pro začátečníky, kteří teprve budují vhodné návyky a postupy při tréninku i samotném sportovním výkonu. Pokud v situaci soutěže či závodu těžko zvládáte závodní stres, v tréninkové situaci podáváte lepší výkon než při závodech, selhávající psychika vám neumožní využití fyzického potenciálu, prohráváte „hlavou“, pak je pro vás sportovně psychologické koučování vhodnou metodou.

Ústředním pojmem v psychologické přípravě sportovců je závodní (soutěžní) úzkost, vyvolaná závodním stresem (pocit tlaku na výkon, úspěch) a její regulace k optimalizaci výkonu. Metody psychologické přípravy pracují s touto úzkostí (trémou) ve všech jejích složkách – kognitivní (negativní myšlenky), somatické (třes, zrychlení srdeční činnosti, zvýšení tlaku, pocity diskomfortu trávicího traktu, nespavost..), behaviorální (neefektivní pohyby) a sebedůvěry.

Na základě zmapování individuálních potřeb sportovce, souvislostí osobnostních i situačních, možností a rezerv či specifických požadavků konkrétní sportovní činnosti je vytvořen individuální plán psychologické přípravy. Po výběru vhodných metod (edukace, relaxační a aktivační techniky, kognitivní restrukturalizace, osobní protistresový plán…) se individuální plán zařazuje do tréninkového programu, ideálně ve spolupráci s trenérem fyzické přípravy či koučem. U amatérských či rekreačních sportovců bez průběžné fyzické přípravy lze psychickou složku trénovat a zlepšovat nezávisle a následně využít přímo v situaci výkonu.

K bezpečnému osvojení psychologických dovedností, jejich fixaci a využitelnosti, stejně jako trvalému narušení minulých – nežádoucích psychických stereotypů je třeba min. půlroční až roční práce na psychickém přeladění a následná supervize. Osvojené techniky psychologické přípravy je pak možné využívat i v širším životním kontextu celkového snížení pocitů stresu, adaptace na náhlé požadavky, vyrovnávání se s intenzivními životními situacemi apod.

V ceně 2 500,- za hodinu individuální konzultace je počítáno s průběžnými telefonickými konzultacemi a supervizemi k ověření efektivního nácviku metod či subjektivního hodnocení efektu. Z počátečních 1-2 konzultací týdně se v průběhu času v závislosti na získaných dovednostech intervaly konzultací prodlužují.


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními léčebnými metodami - detoxikace, kraniosakrální terapie, masáže, výživové poradenství, aromaterapie, neuropsychologie, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 431
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.
Portál pro partnery

Jste tady: home > Produkty a služby > Koučování > Sportovně-psychologické koučování

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | international