AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Spirituální koučování

Svébytná oblast životního koučování zaměřená na hledání a rozvoj spirituality, vlastní duchovní cesty.

Cesta k dosahování osobních cílů při respektování spirituálního kontextu života.

Koučování vycházející z transpersonálního paradigmatu vědy.

Co znamená pojem “transpersonální”?

Transpersonalita označuje rozšíření lidského bytí ve světě za hranice fyzického těla, osobní masky, persony, ega, až na vyšší, celostní a spirituální úroveň, na propojenost se všemi bytostmi a věcmi, s celým vesmírem, se skrytými vnitřními silami.

Transpersonální přístup se snaží o poznání nejhlubších možností člověka, plynoucích z pravé podstaty lidského bytí, kterou podobně jako moderní psychologie i medicína chápe jako spojení různých existenciálních rovin: úrovně biologické, fyzické, psychické, emoční, sociální, kulturní, spirituální, energetické aj.

Transpersonální pojetí se odvolává na odkaz a tradice starověkých duchovních systémů, přírodních kultur a evropské středověké mystiky, tvořících věčnou filosofii lidstva. Odtud také čerpá praktické a teoretické znalosti.

Transpersonální pohled na člověka, svět a vesmír je v souladu s převratnými poznatky moderní vědy, zejména v teoretické, subatomární a kvantové fyzice, kosmologii, neurobiologii, biorytmologii, antropologii, ale i ve fenomenologické filosofii, psychologii, sociologii, ekonomii atd.

(více viz: TRANSPERSONÁLNÍ MANIFEST, Evropská transpersonální konference EUROTAS 2009, Italy, Milano, 15. - 18.10.2009)


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 535
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > Produkty a služby > Koučování > Spirituální koučování

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR