AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Individuální koučink

Koučování je efektivní metoda individuálního rozvoje.

Pro nové pracovníky slouží ke sladění cílů společnosti s cíli osobního rozvoje, koučováním lze podpořit efektivní začlenění pracovníka do nového prostředí.

Pro pracovníky, kteří jsou ve společnosti delší dobu, je přidanou hodnotou skutečnost, že mohou pracovat na dalším rozvoji individuálních předpokladů pro dlouhodobě úspěšné vykonávání určité pozice.

Právě práce s postoji, která souvisí se sebereflexí, činí z koučování efektivní metodu. Uvědomění si toho, co jak dělám, jak o tom přemýšlím, ukazuje pracovníkovi široký potenciál pro rozvoj.

Na začátku spolupráce s koučem je třeba položit si základní otázky:

Podle zakázky manažera nebo koučovaného lze pak spolupráci zahájit sezením 1 x týdně 2 hodiny, postupně přejít k setkáním 1 x za 2 týdny nebo za měsíc, dle potřeby.

Samotná práce během sezení se řídí modelem "GROW".
G = goal, spolupráce začíná stanovením si cíle rozvoje, v úvodu každého sezení si pracovník s koučem odsouhlasí cíl pro sezení
R = reality, pracovník je veden k sebereflexi, aby znal své silné stránky a popř. východiska pro zlepšování
O = options, pracovník se snaží najít si jemu vlastní možnosti, cesty, které ho povedou k cílům
W = wrap-up, na závěr jsou stanoveny další kroky postupu, cíle v termínech KARAT/SMART na nejbližší období, a to i pokud se jedná o práci na cílech z oblasti komunikace.

SYSTEMICKÉ KOUČOVÁNÍ MANAGERŮ

Koučink, neboli systemické poradenství, vychází z konstruktivistického pojetí světa, který nás učí optimálním způsobem tvořit svůj úspěch, svůj život. Každý může dosáhnout všeho, čeho dosáhnout chce, naučí-li se stanovovat si svoje cíle užitečným způsobem a slaďovat je patřičně s cíli svých kolegů, zaměstnanců, zaměstnavatelů, spolupracovníků. Koučovací rozhovor skýtá možnost propojit komunikační dovednosti kouče se znalostmi a zkušenostmi managera tak, aby výsledkem bylo objevení zcela nových, originálních možností řešení. Nabízí individuální práci na tématech zákazníka nebo skupinovou práci na společném zadání. Ve skupině zpravidla působí coach jako katalyzátor kreativity.

Na základě koučovacích rozhovorů, je možné zpracovat audit schopností, možností a potřeb Vašich pracovníků a na jeho základě pak vytvořit konkrétní školící akce, šité tzv. na míru. Obdobným způsobem je pak možné i průběžně kontrolovat efektivitu takovýchto školení na konkrétních ukazatelích.

Prostřednictvím koučování je možné definovat co nejpřesněji, jaké charakteristiky mají mít noví zaměstnanci firmy a vytvořit optimálním způsobem tým, určený k různým pracovním úkolům a supervidovat následně jeho práci.

Koučink pomáhá hledat a nacházet řešení pro veškeré problémy, které vás eventuálně tíží a pálí.


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     (stěhujeme se ...)+420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 110
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > Produkty a služby > Koučování > Individuální koučink

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR