AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Koučování

Metodologicky je základem koučingu rozhovor mezi koučem a koučovaným, při kterém kouč pokládá koučovanému vhodně volené otázky, na jejichž základe si má koučovaný uvědomit a ujasnit různé skutečnosti, souvislosti, varianty možnosti řešení apod. Kouč svého klienta obvykle vede k předem definovanému cíli a inspiruje koučovaného k práci na sobe samém.

Pod pojmem byznys koučink se skrývá profesionální poradenství a podpora při rozvoji profesních schopností a zvyšování pracovních výkonů. Proto se dnes koučování stává důležitou dovednosti pro manažery a pro ty, kteří se zajímají o zlepšení výkonu a rozvoj ostatních.

Během specifického druhu dialogu kouč používá cílené otázky a reflexe, jež facilitují u koučovaného intenzivní hledání vlastních, nejefektivnějších postupů a řešení daných cílů.
Výsledky koučování jsou trvalejší a efektivnější než u autoritativního stylu řízení. Koučovaný se aktivně podílí na rozhodování o způsobech a průběhu dosažení cílů.
Tomu odpovídá vysoká motivace a odpovědnost za individuálně stanovené cíle a cesty k jejich dosažení.

Koučování vede

Čtyři důvody proč hledat koučování:

Jak často a jak dlouho?

Celostní koučování

Celostní koučování je syntézou spektra rozvojových a restorativních metod a přístupů. Integruje business koučování a life management. Jde o systémově provázaný komplex koučování, poradenství, individuální, párové a rodinné terapie, zvládání stresu a zátěže, optimalizace řízení času, work-life balance, poradenství zdravého životního stylu a cíleně indikované péče o tělesné zdraví (detoxikace organismu a informační medicína, fyzioterapie, masáže a rehabilitační techniky, výživové poradenství apod.).

Principem celostního koučování je společně s klientem stanovit tématické priority, na kterých klient hodlá pracovat a tato témata přenést do vzorců tělových a psychospirituálních technik, jež společně účinně a smysluplně kooperují. Verbální cestou se tedy klientova témata řeší v koučovacích pohovorech. V dalších restorativních metodách je téma komparativně a synchronně řešeno na neverbálních úrovních. Takto systémově koncipovaný celostní přístup zaručuje vysokou efektivitu s dlouhodobým účinkem.

Celostní koučování pro Vás zajišťují akreditovaní koučové, kteří jsou současně kvalifikovaní a certifikovaní psychoterapeuté a rodinní terapeuté, ve spolupráci s našimi špičkovými specialisty na fyzioterapii a informační medicínu.


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 440
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > Produkty a služby > Koučování >

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR