AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

KARDiVAR - vyšetření stavu ANS

KARDiVAR je komplex přístrojového zařízení a programů pro vyšetření stavu autonomního nervového systému (ANS)

Nejbližší termíny měření

pondělí 8.dubna 2019
pondělí 3.června 2019
pondělí 2.září 2019
pondělí 4.listopadu 2019

KARDiVAR komplexně vyhodnotí stav autonomního nervového systému ANS (spolupráce sympatiku a parasympatiku), stav fyzické kondice, index stresu, index aktivity regulačního systému (rozpětí od zdravého organismu až po stav selhávajícího organismu), stav srdce, výkonnost plic, výkonnost kardiovaskulárního systému (vazomotorika, napětí a průchodnost cév, srdeční tlak, kapilární prokrvení), výkonnost hormonálního systému (hypotalamus, hypofýza, nadledvinky), celkovou výkonnost organismu (ovlivňuje stres a rovnováha sympatiku a parasympatiku).

Tato metoda je velmi rychlá (měření trvá 5 minut). Vypovídá o zdravotním stavu a všech dalších rizicích, které nás ohrožují nejen z hlediska současného, ale i z hlediska dlouhodobého – tzv. genetických predispozic – co nám hrozí v budoucnosti. Znalost těchto adaptačních mechanismů organismu je velmi důležitá pro každého. Především v oblastech, ve kterých jsou lidé vystaveni nadměrnému stresu a velké fyzické zátěži. Řídící pracovníci, lékaři, letci, manažeři, sportovci, atd.

zařízení KARDiVAR využívá k vyšetření autonomního nervového systému (ANS) metodiku vyriability srdečního rytmu (VSR), anglicky HRV - heart rate variability. Princip této metody je založen na faktu, že rytmus srdce je pod přímou kontrolou různých center ANS.

Podstatou vyšetření VSR na KARDiVARu je testování změn rytmu srdce pomocí časové a spektrální analýzy. Výsledky jsou prezentovány buď v tabulkové formě (pro další zpracování a možnost porovnání s dalšími měřeními) a také v přehledných grafech, které znázorňují určité vlastnosti ANS.

Výstupy na KARDiVARu poskytují základní informace o stavu ANS (např. vlastní variabilita souvisí s poměrem aktivity sympatické a parasympatické části ANS). Analýza dále poskytuje informace o stresové reakci, o adaptačních schopnostech organismu a další. Na parametrech VSR se projeví nejen akutní stav, ale i dlohodobé nastavení a poruchy ANS.

Vlastní měření na KARDiVARu je krátkodobé (5 minut) a nenáročné (jde o EKG vyšetření s následným programovým zpracováním).

ANS je systém provádějící integraci vstupních informací vnitřního a zevního prostředí, zajišťující základní regulační pochody za účelem udržeí homeostázy organismu. ANS ovládá, většinou bez našeho vědomí, funkci všech orgánů a systémů organismu. Jeho poruchy, přetížení, nebo úbytek rezerv zvládat stresové situace mohou vést ke vzniku závažných onemocnění jako jsou: hypertenze, cukrovka II. typu, chronická zánětlivá, hormonální, metabolická a nádorová onemocnění.

Výhodou KARDiVARu - oproti podobným zařízením - je komplexnost, rozsah sledovaných parametrů a zobecnění výsledků. To vše předurčuje jeho široké použití v klinické zdravotnicé praxi (kardiologie, neurologie, neonatologiem, diabetologie, toxikologie, endokrinologie, pracovní medicína, letecká a kosmická medicína, onkologie, aj). Využívá se i v jiných oblastech, jako např sport, rehabilitace, preventivní centra, sledování zatížení organismu u rizikových povolání a další možnosti. Výsledky mohou sloužit k hodnocení rizika některých onemocnění, sledování účinků léčby a prevenci.


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     (stěhujeme se ...)+420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 572
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > Produkty a služby > KARDiVAR - vyšetření stavu ANS

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR