AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Elektrická impedanční tomografie (EIT)

Neinvazivní mammografie

Tato metoda využívá nejnovější technologie ve vyšetření mléčné žlázy žen i mužů. Je vůči organismu velmi šetrná, pro klienta pohodlná, komfortní a zároveň je schopna s velkou vypovídací schopností určit riziko nádorů a jiných patogenních útvarů v mléčné žláze. Mluvíme o elektroimpedanční tomo-mammografii. Přístroj nám poskytuje sadu sedmi snímků mléčné žlázy.

Každý snímek je obrazem jedné roviny příčného řezu mléčné žlázy. Každá z těchto rovin se postupně promítá o sedm milimetrů hlouběji než rovina předchozí. Takto získané snímky jsou schopny s velkou přesností určit umístění a hloubku zjištěného útvaru v prsu.

Tato metoda nevyužívá devastující mechanismus zhmoždění prsu stlačením a následným ozářením rentgenovými paprsky. Jedná se o využití změn elektrického odporu nemocných tkání. Žena při vyšetření leží pohodlně na lehátku, v ruce drží referenční sondu a na prs jí pracovník přikládá měřící sondu bez zbytečného zhmožďujícího tlaku. Během třiceti sekund je skenování jednoho prsu ukončeno a počítač okamžitě vyhodnotí rozložení impedancí ve tkáni ml. žlázy a zobrazí sadu sedmi snímků. Ty pak vyhodnotí lékař a spolu se zprávou v tištěné podobě předá klientce i s příslušným doporučením.

Jako jediný přístroj na světě je EIT (elektroimpedenční tomograf) schopen zobrazit mléčnou žlázu ženy v sedmi řezech, každý s odstupem sedmi milimetrů. Každý ze snímků pak ještě po „rozkliknutí“ umožňuje další detailnější posouzení, grafické srovnání se zdravou tkání aj.

Tento přístroj je v evropské unii certifikován pro zjišťování patologických útvarů v prsní žláze a jako tomograf může poskytnout sadu sedmi sníků kdekoliv na těle pacienta do hloubky 46mm.


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními léčebnými metodami - detoxikace, kraniosakrální terapie, masáže, neuropsychologie, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 573
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > Produkty a služby > Elektrická impedanční tomografie (EIT)

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | international