AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Řízená a kontrolovaná detoxikace organismu

Zdraví

Zdraví je fyzická a psychická rovnováha organismu. Zdraví znamená dobře se cítit, správně fungovat bez nemocí, bolestí a zánětů. Pevné zdraví je nesporně předpokladem kvalitního života každého z nás.

Celostní přístup

Člověk je celistvý organismus, nesmírně složitý systém, kde jsou všechny tkáně a orgány, funkce a mechanizmy, ale i fyzické tělo a psychické prožívání navzájem propojeny, ovlivňují se a spolupracují spolu. Celostní medicína a celostní detoxikace organismu přijímá člověka komplexně ve všech souvislostech, nerozkládá tělo na jednotlivé části.

Detoxikace organismu

Detoxikace je přirozeným prostředníkem na cestě k dobrému zdraví.

Metoda řízené a kontrolované detoxikace organismu je proces, který je zaměřen na příčinu nemocí, na cílené odstraňování příčin vnitřní nerovnováhy v těle. Detoxikací organismu postupně odstraňujeme z těla toxiny a zátěžové infekce, které se díky znečištěnému životnímu prostředí a současnému životnímu stylu v těle usazují a s nimiž si většinou náš imunitní systém neumí poradit sám. Jde o látky, které do našeho organismu nepatří a které působí na celý organismus jako jedy, jež narušují jednotlivé tkáně, orgány i celé funkční systémy, negativně ovlivňují psychiku a rovnováhu celého organismu. Vlivem těchto toxických zátěží dochází k rozvoji různorodých fyzických a psychických onemocnění. Vzniku nemocí však můžeme efektivně předcházet, a to právě prostřednictvím metody řízené a kontrolované detoxikace. Princip detoxikace spočívá v tom, že díky odstranění toxinů z organismu dochází k samovolné regeneraci tkání a orgánů, k optimalizaci funkcí všech systémů, to vše na základě autoregenerační schopnosti našeho organismu.

Návštěva poradny

Součástí každé návštěvy je rozhovor, kdy probíráme rodinnou anamnézu, dětství, obtíže a souvislosti. Na úvodní část konzultace navazuje důkladné vyměření toxického zdravotního zatížení organismu pomocí přístroje EAV/Salvia. V diagnostice zároveň disponujeme speciálně vyvinutým počítačovým softwarem. Uvedené vyměření nám poskytne pohled do nitra člověka. Sledujeme stav jednotlivých orgánů, tkání, jejich případné zatížení toxickými látkami, metabolity, infekcemi a jejich ložisky, proměřujeme stav imunitního, nervového, lymfatického i hormonálního systému, kontrolujeme spolupráci těchto systémů, jejich symbiózu… Podrobným vyměřením tak získáváme konkrétní přehled o stavu vnitřního prostředí každého organismu. Na základě těchto zjištění pak cíleně doporučíme ozdravný detoxikační postup a konkrétní nápravu. Pracujeme s originálními preparáty informační medicíny vyvinutými ve výzkumu MUDr. Josefa Jonáše, které mohou být vhodně doplněny i o další přírodní preparáty. Řízená a kontrolovaná detoxikace je metoda cílené ozdravné péče o náš organismus. Detoxikační proces je řízený informačními preparáty a kontrolovaný systémem pravidelných návštěv.

Detoxikační programy lze aplikovat samostatně nebo v kombinaci s dalšími terapeutickými postupy.

Komunikace s klienty

Náš přístup k lidskému zdraví je komplexní. S každým klientem spolupracujeme individuálně a vstřícně s ohledem na jeho jedinečnost, zdravotní stav, psychické rozpoložení a životní zaměření. Velmi vítáme aktivní a zodpovědný přístup klientů. Konzultace jsou založené na otevřené komunikaci a vzájemné důvěře.

Detoxikace je vhodná pro každého

Systematická vnitřní očista je vhodná a účelná v každém věku. Má svůj smysl ve vysokém stáří stejně jako v útlém dětství. U dětí se zaměřujeme především na správný vývoj všech orgánů, psychickou odolnost, posilování obranyschopnosti a nápravu nepřiměřených reakcí imunitního systému v podobě alergií. U dospělých klientů nejčastěji podporujeme odpadní a čistící funkce lymfatického systému, detoxikujeme potřebné orgány a jejich okruhy, pracujeme s emocionálním prožíváním i s autoimunitou. Přicházejí k nám také ženy, které chtějí pomocí detoxikace pročistit svůj organismus a připravit ho tak na období plánovaného těhotenství. Detoxikace před početím má mnohonásobný význam. Je přínosem pro matku, zvyšuje pravděpodobnost zdárného početí i donošení plodu, zároveň je ideálním vkladem do zdraví budoucího dítěte.
Často k nám na terapie a detoxikaci docházejí celé rodiny. My, poradci, pak známe tyto klienty ve všech směrech: zdravotně, emocionálně, geneticky i v sociálních vztazích. Tato důkladná rodinná anamnéza bývá důležitým předpokladem dobrého léčebného výsledku.

Detoxikace je účinný a kontrolovatelný způsob, jak vzít aktivně zdraví do svých rukou! Detoxikace organismu umí vyřešit nejen akutní a chronické obtíže, ale její předností je i velký potencionál v prevenci.

Metoda řízené a kontrolované detoxikace organismu může účinně doplňovat i lékařskou péči. Vzhledem k podstatě působení informační medicíny na lidský organismus může být detoxikace kombinována s klasickou medicínou, tedy i s léky předepsanými lékařem a s vhodnými potravinovými doplňky.

S jakými problémy za námi můžete přijít?

Navštivte naši poradnu, hledáte-li účinnou prevenci akutních onemocnění, nebo chcete-li řešit již vzniklé zdravotní problémy, fyzické či psychické.

Můžeme Vám pomoci při alergiích, astmatu, akné, bolestech hlavy, břicha, zad, kloubů, ale i při nejrůznějších chronických zánětech (zánětech horních cest dýchacích, vedlejších nosních dutin, při bronchitidě, zánětech kloubů, močového měchýře, gynekologických zánětech atd.), jakož i při ekzémech, poruchách hormonálního systému (obtížích se štítnou žlázou, s prostatou, poruchách menstruačního cyklu atd.), nemocech oběhového systému a mírnějších kardiovaskulárních problémech, zažívacích obtížích, potravinových alergiích, poruchách metabolizmu, např. cukrů, tuků, bílkovin a dalších zdravotních komplikacích.

Stejným dílem se zaměřujeme i na Vaše emocionální prožívání či případné psychické obtíže. Přicházejí k nám klienti, kteří trpí sníženou odolností vůči stresu, vnitřní nervozitou, depresemi, častými změnami nálad, úzkostmi, výbuchy vzteku, či mají problémy se soustředěním nebo s pamětí. Pomůžeme Vám s odstraněním únavy i s nedostatkem energie.

Najdeme příčiny Vašich obtíží i v případech, kdy klasická medicína nezná lék na Vaše chronické onemocnění anebo svými vyšetřovacími metodami dojde k závěru, že jste zcela zdrávi, i když Vy se přesto necítíte v dobré kondici.

Provedeme Vás systematickou vnitřní očistou organismu tak, abyste dosáhli vysokého efektu prevence a komplexního řešení vašich zdravotních problémů.

Vážení klienti, těšíme se na Vaši návštěvu v příjemném prostředí institutu Aktip!

Tato metoda není hrazena zdravotními pojišťovnami.

Vstupní pohovor a měření zátěží500,- Kč
Kontrola (za cca 3 měsíce) od 400,- Kč
Preparáty Joaliscca 363,- Kč
Preparáty Helpcca 387,- Kč
Preparáty Drencca 373,- Kč
Preparáty Bambicca 387,- Kč

Preparáty se užívají 1x až 2x denně a vydrží cca 2 měsíce.

Podrobné informace o metodě řízené a kontrolované detoxikace organismu v rámci informační medicíny naleznete na www.joalis.cz


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 103
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > Produkty a služby > Řízená a kontrolovaná detoxikace organismu

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR