AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Detoxikace - Toxiny a zátěžové infekce

Nejčastější neživé toxiny v našem těle jsou těžké kovy (olovo, rtuť, nikl, měď, cín, kadmium, atd.) a různorodé chemické látky (dioxiny, polychlorované bifenyly, ftaláty, formaldehyd, atd.). Dále lidský organismus zatěžuje potravinová chemie (konzervační látky - tzv.Éčka, emulgátory, dochucovadla, barviva, kypřidla, atd.), nezpracované zbytky léků (zejména antibiotik, ale i hormonálních preparátů, psychofarmak a anestetik), zbytky očkovacích látek (zejména při očkování oslabených jedinců se tyto látky ukládají v nervovém systému), postřikové látky (fungicidy, pesticidy, insekticidy), radioaktivní látky (radon, cesium, stroncium, uran, atd.), látky obsažené v zubních materiálech (amalgám obsahuje rtuť, stříbro, nikl), geopatogenní záření, elektromagnetické pole a mnoho dalších toxických látek vyskytujících se v našem bezprostředním okolí, a to jak v ovzduší, tak např. v kosmetických a čistících prostředcích, lepidlech a barvách.

Živé infekční zátěže představují nejrůznější mikroorganismy, které v lidském těle cizopasí a jejichž cílem je dále se rozmnožovat. Mohou to být bakterie (borrelie, chlamydie, streptokoky, helicobacter, mykobakterie, anaerobní bakterie, atd.) a viry (chřipkové viry, herpetické viry, EB viry, papilomaviry, virus klíšťové encefalitidy, atd.), jež způsobují různá infekční nebo chronická onemocnění. Stále častěji pronikají do lidského organismu nejrůznější druhy plísní (rozšířená je kvasinka candida). Imunitní systém, nervový systém i schopnost donosit zdravé dítě jsou ohrožovány také parazity a zooinfekcemi (toxoplasmóza). Uvedené mikroorganismy mohou přežívat volně ve všech tkáních nebo orgánech. Mohou se ale také kdekoli v těle obalit hlenovým nebo vazivovým pouzdrem a škodit zde jako tzv. infekční ložiska. Závažná je skutečnost, že živé organismy produkují odpadové toxiny, které jsou pro náš organismus jedovatější než infekce samotné.

Jako toxické a často velmi zátěžové látky mohou v organismu působit i tzv. nezpracované metabolity. Jedná se o hlen, který má původ v metabolické přeměně určitých potravin. Hlavní hlenotvorné potraviny jsou kravské mléko a mléčné výrobky, bílá pšeničná mouka a výrobky z ní, některé tuky a cukr. Toxické, nevyužitelné metabolity mohou vznikat při nadměrné konzumaci uvedených druhů potravin nebo při určité dysfunkci metabolismu, při poruše trávicího systému, a to v jakékoliv fázi štěpení. Organismus je pak zahlcen množstvím hlenu, který nestačí zpracovávat. Pro lidské zdraví je zásadní skutečnost, že hlen (gluten, gliadin, mucin apod.) se ukládá kdekoli v těle, především v dutých orgánech (v plicích a tlustém střevu, v srdci a tenkém střevu, v ledvinách a močovém měchýři, ale také v játrech a žlučníku, ve slezině, slinivce nebo v žaludku). Zde je příčinou změn jejich funkčnosti. Zároveň je hlen optimálním materiálem pro vytváření obalů infekčních ložisek. V neposlední řadě jsou pro lidský organismus významně toxické tzv. negativní emoce. Jde o různé nezpracované emocionální prožitky, které zvláště u citlivějších lidí ovlivňují chod celého organismu. Poškozující emoce jsou hlavně strach, zlost, úzkost, závist, agrese, žárlivost, ustaranost, sebepodceňování, smutek až deprese či naopak přílišná euforie a vysilující aktivita až zbrklost. Působením těchto negativních emocí a především vlivem dlouhodobého stresu jsou přetěžovány konkrétní související orgány, které tím zeslabují svoji funkci a mohou se tak následně stát přístupnější pro infekce i toxiny, které destrukční proces dále podporují. Dlouhodobá stresová zátěž tak může nastartovat vážná onemocnění.

<<< Zpět k detoxikaci


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 103
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > Produkty a služby > Detoxikace - Toxiny a zátěžové infekce

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR