AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Hodnoty společenství AKTIP

 1. Komunikace
  • Komunikaci považujeme za jedinečný a nenahraditelný zdroj vzájemnosti, inspirace a dalšího firemního rozvoje.
  • Otevřeně komunikujeme ve všech užívaných komunikačních kanálech..
  • Poskytujeme pokud možno bezprostřední, autentickou zpětnou vazbu.
 2. Odbornost a rozvoj
  • Máme vysoké znalosti, které neustále rozvíjíme
  • Vyhledáváme pracovní postupy dle vysokých profesních kritérií.
  • Metody práce jsou na vysoké odborné úrovni a podléhají vysoké profesní etice.
 3. Kvalita
  • Každodenní práci s klientem realizujeme v dostupné a možné kvalitě
  • Neodvádíme polovičatou práci.
  • Naplňujeme celofiremní filosofii práce s klientem.
  • Vše realizujeme v souladu s platnou legislativou.
 4. Orientace na klienta
  • Vysoká míra zodpovědnosti vůči pravidlům péče o klienta v rámci interních pravidel společnosti
  • Orientujeme se primárně na potřeby klienta, sledujeme jeho očekávání a snažíme se naplnit jeho cíle.
 5. Spolupráce a týmová práce
  • Požadovaných výsledků dosahujeme prostřednictvím korektní spolupráce mezi terapeuty a konzultanty naší společnosti
  • Principy týmové práce jsou naším standardem.
 6. Zodpovědnost vůči životnímu prostředí
  • Životní prostředí považujeme za nejdůležitější předpoklad pro život jako takový, proto vnímáme jeho ochranu jako naše poslání.
  • Vycházíme z definice, že „životní prostředí je soubor všech činitelů, se kterými přijde do styku živý subjekt, a podmínek, kterými je obklopen. Tedy vše, na co subjekt přímo i nepřímo působí. Subjektem může být chápán organismus, populace, člověk i celá lidská společnost. Většinou se pojem životní prostředí chápe ve smyslu životní prostředí člověka.“ Tato definice úzce souvisí s filosofií naší práce.


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 478
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > O nás > Hodnoty společenství AKTIP

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR