AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Celostní a komplexní přístup

Filosofie naší práce:
Individuální přístup - komplexní péče.

Celostní a komplexní přístup

Na rozdíl od klasické západní medicíny, celostní léčení považuje člověka za celek, kdy funkce každé části těla je závislá na fungování celku. Je třeba si uvědomit, že fyzický stav úzce souvisí se stavem psychickým a v případě, že není psychice člověka přikládána dostatečná váha, nelze úspěšně léčit fyzické potíže. Díky tomuto přístupu k člověku se celostní medicína vyznačuje tím, že vyhledává a řeší příčiny onemocnění a obtíží, nikoliv jen příznaky.

Naše pracoviště (mimo jiné) přijímá do své péče klienty, kteří se přes vyčerpání možností obvyklé somatické medicíny, necítí zdrávi.

Jednám ze základních léčebných principů, který používáme v našem Institutu je psychosomatika.
Psychosomatický nemocný patří v klinické praxi k nejobtížnějším pacientům a v posledních několika desetiletích nebyla teorie ani praxe psychosomatické medicíny u nás příliš rozvíjena. Domníváme se, že je třeba přijmout obecnější koncept nemoci.

Nikoli tedy zvláštní teorii pro nemoci psychosomatické a jinou pro nemoci somatické. Nevýhoda takového dělení je zřejmá: jedině somatické nemoci jsou považovány za skutečné, protože lze ukázat na poruchu hmoty.
(Psychosomatika – celý článek)

Dalším důležitým fenoménem v procesu léčení je princip Biomodulace. Biomodulace je proces ovlivnění života organismu na úrovni buňky. A právě takový proces umožňuje zcela nový pohled na léčbu chronických a autoimunních onemocnění. Včetně rakoviny jakožto nejvyššího stupně poruchy imunity.

Mezi metody, které se označují jako biomodulační, patří všechny přírodní léčitelské postupy, jako jsou bylinkářství, dietoterapie, ájurveda, akupunktura, meditace, craniosacrální terapie, psychoterapie, regresivní terapie a další.
(Biomodulace – celý článek)

Bez ohledu na právě panující teoretickou doktrínu se v praxi a v běžném lidském životě, se odehrává proces, který nazýváme léčením, vždy v rámci běžné mezilidské komunikace. A ta je vždy rozhovorem, dialogem. Proto nedílnou součástí komplexního léčebného procesu je psychoterapie.

Žijeme ve světě slov. Jejich pomocí se hodně mluví, diskutuje, vysvětluje a chápe. Slovy se snažíme definovat svět a dostat ho do pohybu. Řeč je naším upřednostňovaným prostředkem komunikace. To, co nemá název, co člověk neumí pojmenovat, v jistém smyslu vůbec neexistuje.
V každém slově vládnou nějaké obrazy, pocity, myšlenky, předsudky, přesvědčení, zkušenosti, vzpomínky a naděje.
Magickou sílu, jež vychází ze slov, můžeme začít uplatňovat právě nejlépe v procesu léčení.

Tedy setkejme se se svými slovy a myšlenkami a využijme jich k tomu, abychom zlepšili kvalitu svého života a naplnili ho radostí.


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 433
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > O nás > Celostní a komplexní přístup

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR