AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Biomodulační léčebné metody

Princip biomodulace otevírá cestu k energo-bio-informační medicíně!

Biomodulace je proces ovlivnění života organismu na úrovni buňky. A právě takový proces umožňuje zcela nový pohled na léčbu chronických a autoimunních onemocnění. Včetně rakoviny jakožto nejvyššího stupně poruchy imunity.

Mezi metody, které se označují jako biomodulační, patří všechny přírodní léčitelské postupy, jako jsou bylinkářství, dietoterapie, ájurveda, akupunktura, meditace, craniosacrální terapie, psychoterapie, regresivní terapie a další.

Jsou to tedy všechny postupy, při nichž použijeme jen to, co nám dala sama příroda a změníme tím pouze formu, nikoli molekulární strukturu.

V našem Institutu navazujeme na vědecké principy biomodulačních teorií hned dvěma přístupy:
A) Nabízíme terapeutické postupy respektující biomodulační principy
B) Pracujeme s biologickými léčivými preparáty, které svými účinky vysoce napomáhají úzdravným procesům

Historie vzniku biomodulační léčby na vědecké bázi.

Vědeckým pojetím biomodulace se v 70-tých letech 20.století začali zabývat experti z Institutu národního zdraví v Marylandu v USA. Existenci molekulárních základů našich emocí potvrdila Dr. Candace Pert z odd. fyziologie a biofyziky na lék. Fakultě University ve Washingtonu. Emoce podle její teorie tvoří důležité spojení mezi myslí a tělem.

Na základě svých výzkumů předložila nový vědecký výklad schopnosti mysli ovlivňovat lidské zdraví. Zjistila, že mozek produkuje tzv. neurohormony, které jsou prostředníkem jak při přenosu objektivních informací, tak emocí, a působí prakticky ve všech buňkách celého těla, v nervové soustavě, ale hlavně v krvi, v imunitním systému a ve střevech.

Díky těmto objevům byla nominována na Nobelovu cenu za medicínu a podařilo se jí spustit jednu z vědeckých revolucí posledních let. Tentokrát v představě o fungování lidského těla z pohledu oficiální medicíny.

Princip biomodulární léčby

Hlavní složkou autoimunitních a chronických onemocnění jsou tzv. „molekuly emoci“. Jedná se o molekuly, které se nacházejí na povrchu buněk v těle a mozku
Hlavním spouštěčem autoimunitních a chronických onemocnění jsou tzv. "molekuly emocí". Jedná se o molekuly, které se nacházejí na povrchu buněk v těle a v mozku.

Dnes už víme, že imunitní systém, stejně jako centrální nervový, jsou opatřeny pamětí a schopností se učit. Dá se tedy říct, že inteligence nesídlí pouze v mozku, ale v buňkách celého těla.

Život buňky je tedy řízen receptory, které se nacházejí na jejím povrchu, a tím, jak moc je prostoupena ligandy. Na globální úrovni se tyto neskutečně malé fyziologické jevy, které se odehrávají na buněčné úrovni, viditelně odrážejí na chování, fyzické aktivitě, ale i na náladě.

Obecně jsou ligandy mnohem menší molekuly než receptory a dělí se na tři chemické typy.

  1. typ zahrnuje klasické NEUROTRANSMITERY (acetylcholin, norepinefrin, dopamin, histamin, glycin, serotonin a kyselina gama-aminomáselná). Jsou to nejmenší a nejjednodušší molekuly produkované mozkem pro přenos informací přes synapse neuronu a další úkoly.
  2. kategorie sestává ze STEROIDŮ. Patří sem pohlavní hormony testosteron, progesteron a estrogen (všechny tyto hormony vycházejí z počátečního stádia cholesterolu a později jsou organismem upraveny).
  3. a nejpočetnější skupina se skládá z PEPTIDŮ. Patří sem 95% ligandů a řídí prakticky všechny životní činnosti organismu. Bývají také nazývány jako „informační molekuly“

První objevená molekula nesoucí informace o lidských emocích byla klasifikována jako hormon. Působila v tenkém střevě, přičemž podporovala sekreci slinivkové šťávy. Vědci ji tedy pojmenovali jako secretin. Jeho objevení bylo pro fyziology velkým překvapením, protože až do této chvíle byli přesvědčeni, že fyziologické funkce jsou ovládány elektrickými impulzy přenášenými nervy. O pár let později byl objeven další hormon, působící ve střevech, pojmenovaný gastrin, který slouží k přenosu zpráv mezi slinivkou břišní a žlučníkem. Díky novým výzkumům již tedy nemůžeme dále tvrdit, že emoce se omezují jen na klasická centra mozku. Byla objevena další anatomická centra, v nichž se koncentruje velké množství téměř všech existujících receptorů molekul emocí. Jde například o páteř. Její zadní část je první bránou vnitřního nervového systému, kde se zpracovávají informace o pocitech těla. Například když jsme ve stresu, krk nebo bederní páteř se zablokují.

Množství a kvalita těchto receptorů je dále ovlivněna mnoha faktory, mezi které patří prožitá zkušenost v minulosti a během dětství nebo i ta každodenní. Tyto nedávné objevy jsou velmi důležité pro určení jak jsou vzpomínky uchovávány nejen v mozku, ale i v „psychosomatické síti“ po celém těle, hlavně ve všudypřítomných receptorech v nervech a svazcích buněk.

Emoce a tělesné počitky jsou tedy těsně spojeny obousměrnou sítí, ve které kterýkoli z těchto prvků může ovlivnit ty ostatní. Tyto procesy většinou probíhají nevědomě, ale za určitých podmínek mohou vstoupit i do našeho vědomí nebo tam být záměrně dopraveny. Mezi emocemi a pamětí existuje velmi úzký vztah. Pozitivní emocionální zkušenosti se pamatují mnohem lépe, pokud máme dobrou náladu, a naopak platí, že ty špatné emocionální zkušenosti se lépe pamatují, pokud máme špatnou náladu. Koncept sítí zdůrazňující vnitřní propojení všech systémů organismu má tak širokou škálu aspektů a důsledků, že prolamuje limity tradičního paradigmatu. Lidově je tento způsob spojení těla s mozkem už nějakou dobu pojmenováván jako „moc mysli nad tělem“, ale nejnovější zjištění v tomto oboru ukazují, že takováto definice nepopisuje přesně to, oč se jedná: mysl nedominuje nad tělem, ale stává se tělem, protože tělo a mysl jsou jedna jediná věc

Tyto objevy vedou k formaci velmi zajímavé teorie: všechny emoce jsou zdraví prospěšné, protože jsou to právě emoce, které udržují spojení mezi myslí a tělem. Tím pádem je zdravý jak hněv, strach, smutek, tak veselost, radost a odvaha. Potlačovat tyto emoce a nedávat je volně najevo znamená způsobovat si „rozpad“ organismu.

Stres způsobený touto situací se pak projevuje vznikáním bloků nebo špatným fungováním proudění signálů přenášených peptidy pro udržování funkčnosti na buněčné úrovni. Všechny upřímné a autentické emoce jsou emocemi positivními. Tajemství je ve vyjadřování emocí a pak v zanechání je volně plynout tak, že nebudou moci pokračovat v „podebírání se“ a nabývání, dokud se nakonec nevymknou kontrole.

Z posledních výzkumů schválených Oxfordskou univerzitou a Národním ústavem zdraví v Marylandu (USA), za něž byla dr. Hughesovi a Kosterlitzovi udělena Nobelova cena za lékařské výzkumy, vyplývá, že mezi autoimunitní onemocnění patří i onemocnění kardiovaskulárního systému (infarkt myokardu, mozková mrtvice, různé druhy onemocnění srdce), neuropsychického systému (schizofrenie, maniodeprese, autismus, deprese, panický strach), zažívací systém (diabetes, cirhóza jater různého původu, žaludeční vředy, chronický zánět tlustého střeva, nesnášenlivost lepku a další potravinové nesnášenlivosti).

Mnoho ze starodávných a alternativních terapeutických metod obsahuje odkazy na jakousi záhadnou sílu, která oživuje organismus a je známa pod jménem „energia sottile“, „prana“ nebo čínsky „chi“. Touto energií by ve skutečnosti mohl být proud informací přenášený biochemickými prvky emocí – neuropeptidy a jejich receptory. Když se uvolní utajené nebo zablokované emoce pomocí komplexu terapeutických metod, tak dojde i k uvolnění vnitřních cest, k osvobození vnitřní emoční energie, k očistě, k uzdravení!

Biomodulační chápání léčení nacházíme i v některých psychoterapeutických metodách:

Bioenergetika

Bioenergetika se pokouší porozumět lidské osobnosti na základě energetických procesů těla. Můžeme to chápat jako kauzální řetězec: ENERGIE – POHYB – EMOCE – MYŠLENÍ. Energie produkuje pohyby, které probouzejí emoce a vedou k myšlenkám. Bioenergetika je terapie duše pomocí práce s tělem.
Vychází z učení Alexandra Lowena, který s kolegy založil v r. 1956 Institut bioenergetické analýzy. V této době se odklonil od Reicha, který rozpracoval význam bezděčných reakcí těla a jako první se zabýval funkčním souladem mezi charakterem člověka, jeho tělesným postojem a svalovým krunýřem.
Bioenergetika je jedním z mnoha psychoterapeutických směrů.
Tato metoda je zaměřena na opětovné zcelení člověka a umožnění kontaktu s jeho potřebami. Pomocí bioenergetiky lze řešit kromě psychických problémů (od běžné únavy, úzkostných stavů, panické ataky, deprese, poruch příjmu potravy, poruch osobnosti, celou škálu neurotických obtíží) též problémy zdravotní, pro jejichž vznik je rozhodující právě psychické rozpoložení (dýchací obtíže, bolesti hlavy a zad, únava, poruchy spánku, zažívání,aj.psychosomatické potíže)

Biorelease

Vychází z teorie, že organismus má schopnost samoúzdravy. Tyto samoúzdravné mechanismy masáží aktivujeme. Pracujeme na blokádách toku energie v těle. Obsahy zablokované v těle nemusí přijít do vědomí, uzdravení přichází uvolněním zablokované energie, uvolněním a prožitím emocí. I když v některých případech je nutné uvědomění obsahů, aby nastala úleva. Biorelease má pomoci tento kruh uzavřít, přinést něco k hlubokému uvolnění, než si v životě dovolíme (masáž, vizualizaci,dotyk, monolog, sondy, vegetoterapie) za přítomnosti terapeuta – pocit jistoty. Kognitivní proces – transformace, pokud emoce či impuls internalizujeme a porozumíme mu, tím se uzavře vasomotorický cyklus

Zdroje:
Několik citací Prof. Jana Šuly, světové kapacity na biomodulační léčbu.
MUDr. Jan Šula, DrSc, FRSM, Associate of Oxford Institute of Immunology
www.biomodulation.com

Shrnutí aktualizované 23.4.2010


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 482
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > O nás > Biomodulační léčebné metody

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR