AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Mgr. Tatiana Ustinovich

Neuropsychologie,diagnostika a korekce poruch psychomotorického vývoje, poruch učení a chování.

Okruhy problémů:

Specifické poruchy učení a chování (dysporuchy), poruchy psychomotorického vývoje.
Psychofyziologická školní zralost, příprava na školní docházku.

V kontextu přirozeného psychomotorického zrání a vývoje dítěte je věk mezi 4.a 12. rokem ideální ke korekcím a pozitivnímu ovlivnění poruch a dysbalancí v tomto vývoji. Neuropsychologické metody cíleně podporují a nasměrují zrání mozkových struktur, odpovědných za konkrétní psychické funkce, čímž řeší příčinu potíží, nikoliv jen následek a to formou her a cvičení, které není pro dítě ani pro okolí zatěžující. Metodika vychází z klasické ruské neuropsychologické školy (Lurija, Cvetkovová).

tel.: +420 604 555 217

mail: ustinovich@aktip.cz

Vzdělání:

Praxe:


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními léčebnými metodami - detoxikace, kraniosakrální terapie, masáže, výživové poradenství, aromaterapie, neuropsychologie, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 419
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.
Portál pro partnery

Jste tady: home > Konzultanti > Mgr. Tatiana Ustinovich

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | international