AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

MUDr. Jarmila Klímová

Vedoucí institutu a odborný garant
Senior konzultant

Vystudovala lékařskou fakultu University Karlovy v Plzni.

Je psychiatrem a psychoterapeutem s devítiletou praxí v oboru.

Od ledna 1995 pracovala na psychiatrickém oddělení v Mostě, kde se částí úvazku věnovala AT ordinaci.

V září 1995 přešla do psychiatrické léčebny v Dobřanech. Zde pracovala na oddělení akutních psychoz, mentálních retardací, terminálních psychotických poruch, doléčovacím stacionáři a neurologickém oddělení. Vedla oddělení neurotických poruch a rok pracovala na ambulanci, kde byla většina práce orientována psychoterapeuticky.

V listopadu 1997 složila atestaci z oboru psychiatrie I.stupně

Většinu svého dalšího vzdělávání orientovala opět na psychoterapii.

Pod záštitou WHO - Světové zdravotnické organizace absolvovala cyklické vzdělávání v kognitivně behaviorální terapii úzkostných a depresivních poruch. Pod odborným vedením Mgr. Dvořáčka prodělala l00 hodin experienciální sebezkušenosti práce s tělem a kurz v eriksonovské hypnoterapii.

V únoru 2000 dokončila 4-letý výcvik v rodinné terapii a psychosomatice u MUDr.Chvály v Liberci.

V Praze působí od roku 1999, kdy nastoupila do VFN, na oddělení pro léčbu závislostí v Apolináři. Zde pracovala jako vedoucí lékař substitučního metadonového centra.

Zde ještě do konce roku 1999 absolvovala pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR akreditační kurz speciálního vzdělávání pro pracovníky substitučních programů.

Je autorem a realizátorem několika po sobě jdoucích projektů metadonové substituce v Apolináři v letech 1999 až 2001.

Ve své druhé pracovní činností se věnuje psychiatrické krizové intervenci na pracovišti RIAPS pod Městským centrem sociálních služeb a prevence v Praze.

Zkušenosti z této oblasti práce několikrát publikovala v odborném periodiku.

Ve své soukromé praxi se specializuje především na problematiku vztahů, párovou a rodinnou terapii a psychosomatiku.

Je členem České psychiatrické společnosti J.E.Purkyně a Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii.

V dubnu 2002 složila atestaci z oboru psychiatrie II.stupně.

Spoluautorka bestselleru Proč a jak psychosomatika funguje?

Autorka knihy Psychosomatický dotek motýla

tel.: +420 737 161 885 (sekretariát)

mail: info@aktip.cz


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními léčebnými metodami - detoxikace, kraniosakrální terapie, masáže, výživové poradenství, aromaterapie, neuropsychologie, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 23
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.
Portál pro partnery

Jste tady: home > Konzultanti > MUDr. Jarmila Klímová

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | international