AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Jan Svoboda

Kineziologie-ONE BRAIN® (Jednotný mozek).

Název metody „Jednotný mozek“ vlastně popisuje ideální situaci, kdy pravá a levá hemisféra mozku dokonale spolupracuje. Metoda ONE BRAIN® nastoluje rovnováhu mezi mozkovými hemisférami .

Negativní zážitek způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně i v příslušné části těla. Výsledkem může být celá řada duševních i fyzických těžkostí jako jsou dyslexie, fobie, alergie, obezita, různé bolesti atd.

Metoda Kineziologie – ONE BRAIN® je založena na získávání informací z těla pomocí nenáročného, jednoduchého svalového testu. Přes svaly na těle (nejčastěji na rukou) komunikuje terapeut s tělem klienta a získává tak informace potřebné k nalezení energetických bloků , které byly způsobeny strachem, bolestí nebo strachem z bolesti.

Pomocí tohoto svalového testu a systému kineziologie – ONE BRAIN® lze identifikovat blokády v našem chování, které jsou spojeny s emocionálním stresem a uzamykají nás do našich reaktivních vzorců jednání. Cílem kineziologie je zneškodnění emocionálních stresů integrací těla, mysli a ducha. Terapeut pomůže klientovi, aby klient byl po odblokování schopen používat celý svůj potenciál a aby jednal na základě své svobodné volby bez zničujících, z minulosti vycházejících, neúspěšných modelů chování.

Metoda může být použita u lidí různého věku ,osob s nejrůznějšími zdravotními problémy u těhotných žen i malých dětí.

Metoda neléčí ani nediagnostikuje, ale odstraňuje energetické bloky v těle a tím zapojuje samoléčící síly organismu. K systému metody patří i rozsáhlý soubor různých korekcí a cvičení pro účinné a jemné vyčištění zjištěných blokací.

tel.: +420 608 644 739

mail: svoboda@aktip.cz

Vzdělání

V současné době soustavné vzdělávání v kineziologii v souladu s požadavky vzdělávací organizace Three in One Concepts® , držitele licence systému ONE BRAIN® .

Pro podporu provedených kineziologických odbloků doporučuji klientům užívání Bachových esencí - Bach® Original Flower Remedies. Vytestování Bachových esencí provádím pomocí kineziologického testu a dle výsledků testu připravím směs přímo pro Vás.


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními léčebnými metodami - detoxikace, kraniosakrální terapie, masáže, výživové poradenství, aromaterapie, neuropsychologie, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 646
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.
Portál pro partnery

Jste tady: home > Konzultanti > Jan Svoboda

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | international