AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Jan Mayer

Metody poradenské a terapeutické práce:

Celostní přístup ke klientům: Hledání řešení stávajícího stavu za pomoci širšího spektra možností.

Terapeutické služby rozhovorem: Rozbor obtíží, jejich příčin a pomoc s hledáním cest „ven“.

Léčba příběhem: Vyprávění příběhů k uvolnění emocí, porozumění či mobilizaci a hledání sil.

Popis a působení na energii v prostoru (byty, domy): Hledání žádoucích a nežádoucích energií, definování jejich rozmístění a jejich úprava.

Odstraňování negativní energie a hledání příčin jejího vzniku či přístupu: Odstraňování negativní energie sebou nese mnohdy nepříjemné pocity, od jemných chvění, přes pocity intenzivního chladu, bolesti či vnímání, že je něco vytahováno z těla (a někdy i pocit, že se to brání) až po rozostřené vidění, zhoršené dýchání, pocity mdlob. Nezřídka doprovázeno emocionálním podtextem. Výčet není konečný.

Doplňování pozitivní energie, transformace energie.

Harmonizování vztahů bez nutné účasti všech, kteří se na nich podílí. Odstraňování nežádoucích cizích vlivů na jedince: Harmonizování vztahů, jelikož vztah je vyjádřen energií mezi lidmi – vztah je i když jsou lidé rozděleni a to oceánem nebo smrtí. Harmonizování s aktivní účastí klienta či bez ní.

Odstraňování blokací majících vliv na fyzické tělo, energetický systém: Někdy lidé pociťují fyzické bolesti, které nepramení z fyzického poškození, jedná se například o zatížení energetického systému, nezřídka po nějakém útoku. Vnímáno např. i jako bolesti zlomených kostí, které jsou již leta zhojené a nebolí, či projev na jiných starých zraněních. Dál samozřejmě blokace, které nemusí být bezprostředně vnímány bolestivě či ve spojitosti s fyzickým tělem.

Zmírnění bolesti, odstranění neadekvátních a nepřirozených bolesti.

Posílení energetické a psychické: Pomocí technik energetického léčení lze posílit energetický systém a psychiku z vnějšku stejně tak jako to lez terapií zevnitř. Občas si lidé při energetickém působení beze slov začnou některé věci uvědomovat sami.

Uvolnění mysli, harmonizace, zklidnění, obnovení pocitu bezpečí: – často je prvním krokem při léčbě uvolnění mysli a zklidnění, což vede i k lepší důvěře a snáz se působí na problém, který se řeší.

Popis a implementace životních principů – hledání „sociospirituální cesty“ : Sociospirituální cesta proto, že v našich podmínkách je téměř nemožné, aby byla životní cesta čistě spirituální bez společenského odrazu.

Usnadňování spirituálně energetických dovedností: Pokud člověka nějaká „schopnost“ příliš vyčerpává, nebo je jinak blokována.

Veškeré výše popsané služby jsou postupy bez striktní metodiky či přísného zaměření na jeden obor či školu. Celý proces je do značné míry intuitivním léčením.

tel.: +420 603 263 300

mail: mayer@aktip.cz


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními léčebnými metodami - detoxikace, kraniosakrální terapie, masáže, výživové poradenství, aromaterapie, neuropsychologie, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 655
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.
Portál pro partnery

Jste tady: home > Konzultanti > Jan Mayer

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | international